Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasieka w czerwcu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasieka w czerwcu


Print Friendly, PDF & Email

Czerwiec to okres kwitnienia wielu roślin miododajnych. Wśród tych, które dostarczają pszczołom znaczących pożytków można wymienić robinię akacjową, kruszynę, malinę i koniczynę białą. Pod koniec czerwca zakwitają lipy, a z roślin uprawnych gryka. Pożytku pszczołom mogą też dostarczyć krzewy (głogi, irgi, ligustry, śnieguliczka). Na łąkach kwitną koniczyny, a na przydrożnych skarpach i nieużytkach rozchodnik, żmijowiec, szałwia i wiele innych.

Doglądanie pasieki w czerwcu polega na zwiększaniu przestrzeni życiowej rozwijających się rodzin pszczelich. Gniazdo poszerza się dodając ramki z węzą stosownie do siły rodziny. Jeśli konstrukcja ula nie pozwala na odpowiednie poszerzenie gniazda, trzeba dać nadstawkę i umożliwić pszczołom, przejście do niej jeszcze przed rozpoczęciem pożytku. Zapobiegnie to ciasnocie w ulu. Trzeba też pamiętać o odpowiednim poszerzeniu otworów wylotowych.

W czerwcu nie są potrzebne zabiegi przyspieszające rozwój rodzin. Słabsze po zimie rodziny, jeśli mają pełnowartościowe matki, dochodzą do siły wykorzystując wcześniejsze pożytki jako rozwojowe. Natomiast od rodzin średnich i silnych uzyskujemy miód towarowy. Jeżeli pogoda zawiedzie (czego nigdy nie można przewidzieć) to najsilniejsze rodziny mogą łatwo wejść w nastrój rojowy. W tym przypadku wskazane jest raczej wyrównanie siły rodzin, polegające na odbieraniu pewnej ilości czerwiu z rodzin najsilniejszych, którym zasilamy rodziny słabsze. W czasie pożytku nie należy niepotrzebnie niepokoić pszczół, a niezbędne przeglądy rodzin lepiej wykonywać w okresach mniejszych wziątków. Kontrola przybytków wagowych jest bardzo przydatna w prowadzeniu pasieki. Podczas przeglądów należy zwracać uwagę na wygląd czerwiu. Zmieniony wygląd czerwiu może budzić podejrzenie o choroby, jak choroba woreczkowa, kiślica lub zgnilec złośliwy. Po zauważeniu takich znamion należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Zapobieganie nastrojowi rojowemu pszczół
Nastrój rojowy oznacza stan rodziny pszczelej w okresie poprzedzającym rójkę. W rodzinie zachodzą wówczas liczne zmiany. Stają się one widoczne w chwili pojawienia mateczników.

Powstaniu nastroju rojowego w rodzinie, oprócz czynników dziedzicznych sprzyja między innymi:
– nadmiar mleczka i pszczół karmicielek
– ciasnota w gnieździe,
– przegrzanie ula,
– niedobór substancji matecznej,
– warunki atmosferyczne,
– umiarkowane pożytki.

Pszczelarz kierując się rozwojem swoich pszczół nie powinien dopuścić do wystąpienia tego stanu.
Zadaniem pszczelarza w tym czasie jest stworzenie takich warunków, aby wyeliminować tendencje do nastroju rojowego, tj. zapewnić matce warunki do czerwienia, karmicielkom dostateczną ilość larw do karmienia. Młodym pszczołom, które przeważają swoją liczebnością skład rodziny pszczelej, należy dać zatrudnienie, w tym celu wystawiamy ramki z węzą do odbudowy nowych plastrów przez co zapewniamy więcej do składania nektaru i pyłku.

Wskazane jest systematyczne poszerzanie gniazda. Przy poszerzaniu gniazda plastrami i węzą należy zachować zasadę rozluźnienia gniazda pszczelego. Zapobiegniemy w ten sposób gromadzeniu się pszczół w jednym miejscu (ciasnocie) oraz przegrzaniu. Należy ułatwić pszczołom wentylację gniazda przez poszerzenie otworów wylotowych (wyjmujemy wkładki wylotowe).
W interesie pszczelarza leży ograniczanie częstotliwości rojenia się pszczół. Rójka ma niewątpliwie negatywny wpływ na produkcję miodu, poza tym zwiększa pracochłonność obsługi pasieki i dezorganizuje pracę.

Antoni Zaleski