Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ogólne zasady pracy w pasiece – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ogólne zasady pracy w pasiece


Print Friendly, PDF & Email

Pszczoły posiadają wrodzony instynkt obronny swego gniazda i zapasów miodu zgromadzonych w ulu. Fakt ten wymaga od pszczelarza znajomości zasad obchodzenia się z pszczołami by obronność tą łagodzić a nie potęgować.
Pszczoły podobnie jak inne żywe organizmy, aby wydajnie pracowały muszą mieć zapewniony spokój. Rozdrażnione pszczoły gorzej pracują, utrudniają pracę pszczelarzowi i mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Dlatego człowiek powinien obchodzić się z pszczołami tak, aby nie zakłócać naturalnego spokoju. Pamiętać należy, że na zachowanie się pszczół mają wpływ również (poza pszczelarzem) inne czynniki środowiskowe (pogoda, pożytek) itp.
W pasiece zawsze należy zachować spokój, nie należy głośno krzyczeć, biegać, stukać w ule, również pewne zapachy mogą też drażnić pszczoły, np. zapach środków chemicznych, alkoholu, perfum i potu. Szczególnie drażniąco działa nas nie zapach własnego jadu, wydzielanego w czasie żądlenia lub wskutek gniecenia pszczół podczas przeglądu. Podobną gotowość do obrony wykazują robotnice podczas wiatru, chłodu oraz przed burzą i nagłą utratą pożytku (np. skoszenie plantacji kwitnących roślin, z których pszczoły zbierały nektar).
Pszczoły nie lubią ubrań włochatych (swetry) i włosów. Dlatego do pracy w pasiece należy się odpowiednio ubierać, szczególnie zaś osłonić twarz i włosy zakładając siatkę ochronną oraz kombinezon lub fartuch. Jeżeli pracujemy w fartuchu konieczne jest przepasanie się paskiem, ponieważ przy zbyt luźnym, pszczoły łatwo dostają się pod spód. Ubranie robocze należy często prać.
Poza tym agresywność pszczół zmienia się w zależności od pory roku. Wiosną przeważnie pszczoły są najłagodniejsze. Latem szczególnie w drugiej połowie agresywność wzrasta, co jest związane z brakiem pożytku, rabunkami i wzrostem liczebności starszych pszczół w rodzinie. Cecha ta może zależeć też od rasy pszczół i może być dziedziczona. Dlatego należy prowadzić selekcję w pasiece i wprowadzać do hodowli pszczoły łagodne.
Należy też unikać pozostawienia na pasieczysku nawet na krótką chwilę rzeczy, które mogą zachęcić pszczoły do rabunku, np. ramki z miodem lub inne rzeczy pachnące miodem i woskiem. Pozostawienie zbyt długo otwartych uli może być przyczyną rabunku w pasiece. Bardzo ważnym czynnikiem panowania nad pszczołami jest spokojne zachowanie się i opanowane ruchy pszczelarza. Gwałtowne ruchy mogą wzbudzać agresywne zachowanie się pszczół. Stąd należy unikać w pasiece wykonywania takich ruchów. Błędem jest np. oganianie się od pszczół.
Na przebieg i sprawność wykonania prac duży wpływ ma sposób podkurzania. Umiejętne posługiwanie się dymem jest podstawą pracy przy pszczołach. Poprawne odymianie uspokaja pszczoły, natomiast nadmierne daje skutek odwrotny. Używanie dymu w nadmiernej ilości zwłaszcza gorącego lub o ostrym zapachu nie uspokaja rodziny lecz ją drażni. Najlepszy dym daje suche próchno z drewna drzew liściastych.

Antoni Zaleski