Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak zostać pszczelarzem? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak zostać pszczelarzem?


Print Friendly, PDF & Email

Kandydat na pszczelarza zanim założy pasiekę, powinien skontaktować się z miejscowym kołem pszczelarzy. W przypadku braku takiego koła na danym terenie, wtedy należy nawiązać kontakt z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy lub specjalistą pszczelarstwa PODR. Zasięgnie tam niezbędnej aktualnej informacji np. o zdrowotności i zagęszczeniu pasiek w okolicy, jak również uzyska adresy postępowych pszczelarzy oraz sklepów ze sprzętem pszczelarskim. Nawiązanie kontaktu z pszczelarzami umożliwi praktyczne zetknięcie się z pszczołami oraz uzyskanie praktycznych wskazówek i rad, które mogą być niezastąpione.

Również bardzo ważne jest przygotowanie fachowe, czyli uzyskanie pewnego minimum wiedzy pszczelarskiej. Najlepszym rozwiązaniem jest wysłuchanie kursu obejmującego podstawowe wiadomości pszczelarstwa. Inną formą zdobywania wiedzy jest udział w szkoleniach organizowanych przez koła pszczelarzy. Pozwalają one na bliższe zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami.

Wreszcie najważniejszym i niezastąpionym źródłem wiedzy są podręczniki, które mogą być uzupełnieniem, a czasem jedynym źródłem wiadomości. Obecnie na rynku księgarskim jest coraz więcej wydawnictw obejmujących całokształt zagadnień fachowych. Godna polecenia jest książka J. Marcinkowskiego “Jak prawidłowo prowadzić pasiekę” lub W. Ostrowskiej – “Gospodarka pasieczna” oraz praca zbiorowa – “Poradnik pszczelarski”. Można też zaprenumerować i czytać literaturę fachową np. – miesięcznik “Pszczelarstwo” i “Pszczelarz Polski”, w których można znaleźć cenne wskazówki dla pszczelarzy zaawansowanych i początkujących.

Należałoby przestrzec potencjalnych pszczelarzy przed zbyt optymistycznymi rachunkami zysków z pasiek. Zbiory miodu nie zawsze są pomyślne, są też lata, w których bilans zysków i nakładów daje wyniki ujemne. Poza tym nad pszczelarstwem wisi wiele zagrożeń chociażby pojawiające się coraz to nowe choroby pszczół, zwalczanie których nastręcza wiele problemów. Mogą one zdziesiątkować pasieki pozbawione fachowej opieki. Przed podjęciem decyzji założenia pasieki należy upewnić się jak organizm nasz reaguje na użądlenia pszczół. Uczulenie na jad pszczeli uniemożliwia prowadzenie pasieki.

Antoni Zaleski