Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak odnaleźć i wymienić starą matkę na młodą? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak odnaleźć i wymienić starą matkę na młodą?


Print Friendly, PDF & Email

Możliwość wyszukania starej matki pszczelej zależy w dużym stopniu od pory roku i siły rodziny. Łatwiej jest znaleźć matkę w rodzinach słabszych, gdzie mniej jest pszczół, niż w silnych.
Dlatego czynność tę należy zaplanować na dzień pogodny, kiedy pszczoły lotne są poza ulem. Odnalezienie matki znakowanej i czerwiącej nie powinno stwarzać trudności. Charakterystyczne ubarwienie i wielkość sprawia, że matka jest zauważalna wyraźniej, kiedy patrzymy na plaster z boku, wtedy jej jaśniejsze boki i dolna strona odwłoka rzucają się w oczy. Matka najczęściej przebywa na środkowych ramkach gniazda, chociaż w okresie lata można ją spotkać również dość często na bocznych ramkach. Po wyjęciu ramki najpierw patrzymy na kolejną ramkę pozostającą w ulu, a potem na ramkę wyjętą.

Jeżeli po obejrzeniu wszystkich ramek matki nie znajdziemy, trzeba w ten sposób powtórnie przejrzeć całe gniazdo. W ciasnym ulu, w celu stworzenia dobrej widoczności, część ramek z pszczołami chwilowo przenosi się do transportówki. Jeżeli po dwukrotnym przejrzeniu ramek matki nie znajdziemy, szukanie należy odłożyć do następnego dnia. Podczas wykonywania tych czynności trzeba ostrożnie postępować, aby nie przygniatać pszczół i nie używać zbyt dużo dymu, który może wypłoszyć matkę, która opuści ramki i przejdzie na ściany lub dno ula.

W ulach wielokorpusowych jeżeli matka ma do dyspozycji dwie kondygnacje, najczęściej znajduje się ją w górnej i dlatego tutaj należy rozpocząć przegląd.
Znacznie trudniej jest znaleźć matki młode nieunasienione, gdyż są one szczególnie ruchliwe i płochliwe. Podczas przeglądu gniazda schodzą często z ramki i kryją się między pszczołami w zakamarkach ula. Nieraz w celu odszukania takich matek przesiewa się pszczoły przez kratę odgrodową, przez którą przechodzą pszczoły, a pozostaje matka.

Po odnalezieniu starej matki należy poddać do rodziny nową matkę. Wiele jest sposobów poddawania matek do rodzin pszczelich, a przyjęcie ich bardziej zależy od warunków towarzyszących poddawaniu, niż od samych metod poddawania. Należy więc brać pod uwagę warunki pożytkowe, stan i cechy rodziny oraz jakość matek (czerwiące lub nieunasienione).
Czas, który upłynął od wycofania matki z rodziny do poddania następnej, wpływa na jej przyjęcie. Już po kilkunastu minutach po zabraniu matki pszczoły odczuwają bezmateczność. Robotnice wychodzą wówczas na mostek i przednią ścianę ula i szukają matki – “mrowią się”. Taki stan trwa około 6 godzin, a następnie przystępują do zakładania mateczników ratunkowych, aby wychować matkę na własnym czerwiu. Nową matkę należy poddać jeszcze przed momentem zakładania mateczników. Należy więc tak zorganizować pracę z wyszukaniem matek, aby przed upływem wspomnianego wyżej czasu poddać nową matkę.

mgr inż. Antoni Zaleski