Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Egzamin na tytuł zawodowy pszczelarz – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Egzamin na tytuł zawodowy pszczelarz


Print Friendly, PDF & Email

Komisja Egzaminacyjna powołana przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, organizuje egzamin na tytuł zawodowy w zawodzie pszczelarz.
Egzamin obejmuje część teoretyczną – składającą się z 70 pytań testowych oraz część praktyczną – obejmującą sprawdzian umiejętności wykonania podstawowych prac pasiecznych. Pytania egzaminacyjne powstały w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych dla zawodu pszczelarz oraz wytyczne opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje jedynie egzamin. Nie prowadzi kursu przygotowawczego. Osoby przystępujące do egzaminu powinny uzupełnić wiedzę samodzielnie, w zakresie wskazanym przez CKE.
Pszczelarze przygotowujący się do egzaminu we własnym zakresie i przystępujący do niniejszego egzaminu w Szepietowie, oszczędzają czas jaki musieliby zainwestować uczestnicząc w kursach przygotowawczych zdając egzamin w innym ośrodku. Abiturienci muszą rozpoznawać produkty pasieczne, materiały i narzędzia stosowane w procesie produkcji pszczelarskiej, choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich. Ponadto powinni wykazać się wiedzą z zakresu nazewnictwa branżowego, budowy anatomicznej osobników wszystkich kast, podstaw genetyki pszczół i botaniki pszczelarskiej oraz umiejętnością pracy w pasiece.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny dostarczyć do PODR w Szepietowie wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie/oświadczenie o stażu pracy, zdjęcie o wymiarach 37mm / 52mm praz dowód opłaty egzaminacyjnej.

Przemysław Miarka

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie o stażu pracy

Zaświadczenie o stażu pracy