Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Co może zagrażać zimującym pszczołom – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Co może zagrażać zimującym pszczołom


Print Friendly, PDF & Email

Okres zimowli pszczół trwa od ostatniego oblotu jesiennego do pierwszego wiosennego. W naszych warunkach klimatycznych jest to około 5 miesięcy, począwszy od listopada do marca włącznie.

W tym okresie aktywność życiowa pszczół ulega znacznemu ograniczeniu, dlatego też nie są one w stanie skutecznie przeciwstawiać się wszelkim niekorzystnym wpływom zewnętrznym. Niezbędna jest opieka pszczelarza.

W czasie zimowli pszczoły pozostają w ulu tworząc tzw. kłąb zimowy w kształcie lekko spłaszczonej kuli. Jego wielkość zależy od siły rodziny pszczelej.

Zewnętrzną warstwę kłębu stanowi otoczka, której grubość wynosi około 2-5 cm. Tworzą ją stłoczone pszczoły, ciasno trzymające się jedna drugiej i tylko nieznacznie zmieniające położenie względem siebie.

W środkowej części kłębu pszczoły są ułożone luźniej. Zadaniem otoczki jest izolowanie przed zbyt szybkim ulatnianiem się ciepła, które wydzielają pszczoły w części centralnej. Ciepło wytwarzane jest kosztem zużytego pokarmu. Dlatego ważny jest tu ul, szczególnie jego izolacja termiczna. Im ul ma słabszą izolację, tym większe jest zużycie pokarmu w czasie zimy.

Istotnym zagrożeniem dla pszczół może być nieodpowiednia wentylacja lub zupełny jej brak, co powoduje w efekcie zawilgocenie ula.

Pszczoły oddychając wydzielają duże ilości pary wodnej, która w przypadku niedostatecznej wentylacji skrapla się na ścianach wewnątrz ula. Nasiąknięty ul traci swoje właściwości termiczne ponieważ woda jest dobrym przewodnikiem ciepła.

Przy dużej wilgotności wewnątrz ula niezasklepiony miód chłonie wodę i rozrzedza się co prowadzi do jego fermentacji. Może być ona przyczyną biegunki u pszczół. Aby zapewnić prawidłową wentylację należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej wielkości otworu wylotowego (1 cm2 na każdą ramkę pozostawioną na zimę w gnieździe). Natomiast maty ocieplające gniazdo pszczół nie powinny sięgać do dennicy ula. Odległość między dolną krawędzią maty, a dennicą powinna wynosić około 1-2 cm. Utworzona w ten sposób szpara zapewni swobodny przepływ powietrza.

Duży wpływ na zimujące pszczoły ma też zachowanie spokoju w pobliżu pasieki. Niepokój u pszczół w zimie może wywołać hałas w pobliżu uli powodowany przez człowieka i zwierzęta domowe lub dzikie.

Do zwierząt domowych mogących niepokoić pszczoły należą kury, indyki, perliczki, które wchodzą na daszki uli. Dlatego ważne jest ogrodzenie pasieki. Do dzikich zwierząt zaliczamy ptaki, a wśród nich najczęściej spotyka się w pasiekach dzięcioły i sikorki. Ze zwierząt większych mogą zagrażać kuny i niedźwiedzie. Zagrożenie to jest raczej sporadyczne i regionalne, zależnie od występowania tych zwierząt.

Nie należy lekceważyć zabezpieczenia uli przed drobniejszymi gryzoniami jak myszy, nornice, zębiełki – ryjówki, gdyż mogą one wyrządzać dość duże szkody. Ochrona przed gryzoniami polega na właściwym zabezpieczeniu uli (dobry stan techniczny, szczelne). Poza tym należy stosować wkładki wylotowe o wysokości nie większej niż 7 mm co uniemożliwia wtargnięcie gryzonia do środka ula.

W okresie zimowli zagrażają pasiekom opady atmosferyczne i wiatry. Od wiatrów chronimy ule poprzez odpowiednie usytuowanie pasieki, wykorzystanie naturalnych osłon z budynków, szpalerów żywopłotów oraz odsłon z parkanów i płotów drewnianych. Szczególnie niebezpieczne są przeciągi i miejsca, w których często wieją wiatry.

Zabezpieczenie uli przed opadami atmosferycznymi polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia daszków. W razie potrzeby należy przeprowadzić przed zimą remont lub konserwację. Przemakanie nieszczelnych daszków powoduje zawilgocenie ula i źle wpływa na zimowanie pszczół oraz jest przyczyną większej ich śmiertelności. Podczas obecnej zimy, która jest nietypowa, mogą też wystąpić pewne zagrożenia dla zimujących pszczół (np. czerwienie matek). W tej chwili jest jeszcze za wcześnie na wnioski.

Antoni Zaleski