Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Strzyża owiec oraz pielęgnacja wełny – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Strzyża owiec oraz pielęgnacja wełny


Print Friendly, PDF & Email

Wełna ze względu na swe cenne zalety, między innymi znikome przewodnictwo ciepła, jest nadal podstawowym surowcem do produkcji najwartościowszych tkanin oraz jako dodatek do tkanin z włókien syntetycznych.

Rozróżnia się wełnę:

– jednolitą – składa się wyłącznie z włosów puchowych (merynos), lub w jej skład wchodzą również włosy przejściowe.

– mieszaną – składa się z trzech rodzajów włosów puchowych, przejściowych oraz rdzeniowych. Taką wełnę uzyskuje się od owiec ras prymitywnych (wrzosówek i polskiej owcy górskiej).

Zależnie od rasy rozróżniamy wełny:

– cienkie

– średnie

– grube

Wełnę jednolitą cienką dają jedynie owce merynosowe, a średnią i grubą – owce długowełniste (kenty, texele) oraz polskie owce długowełniste i polskie owce nizinne. Wełnę na żywej owcy nazywamy okrywą włosową lub gdy jest bardziej zwarta (merynos) – runem. Owce szlachetne i uszlachetnione o wełnie jednolitej, mają okrywę włosową zamkniętą lub półotwartą a owce prymitywne – otwartą.

Włosy owiec cienkorunnych i długowełnistych dzięki swej czepliwości i karbikom przywierają do siebie, zlepiają się tłuszczopotem i tworzą tzw. pasemka, które z kolei za pomocą włosów wiążących formują się w pasma łączące się w większe elementy okrywy – zwane słupkami lub półsłupkami. Słupek powstaje z włosów jednolitych pod względem grubości i długości, a mianowicie – z włosów puchowych. Półsłupek tworzą włosy puchowe i przejściowe. Słupkową i półsłupkową budowę okrywy włosowej spotykamy jedynie u owiec merynosowych i pon. Okrywa owiec prymitywnych, otwarta, zbudowana jest z trzech grup włosów: rdzeniowych, przejściowych oraz puchowych, tworzących zespoły włosowe nazywane kosmykami. W okrywie mogą też występować włosy nietypowe; martwe, nadrunne i psie. Ich obecność jest niepożądana.

Pielęgnacja wełny

Wełnę należy chronić na owcach przed wszelkimi mechanicznymi uszkodzeniami, przed zaśmiecaniem częściami paszy czy też innymi zanieczyszczeniami, a w lecie przed kurzem oraz roślinami czepnymi (oset, łopian, plewy jęczmienne i in.). Aby otrzymać wełnę dobrej jakości należy chronić ją przed zjawiskiem zażółcenia.

Przyczyny zażółcenia wełny potnej

Zażółcenie uniemożliwia wszechstronne przemysłowe wykorzystanie wełny. Taka wełna nie nadaje się do farbowania na jasne, pastelowe kolory. Wełna owcza jest przeważnie jasnokremowa, ale u niektórych ras bywa pigmentowana (barwna). Lekko żółtawe zabarwienie wełny potnej zanika zazwyczaj po usunięciu tłuszczopotu i brudu podczas prania. W zasadzie rozróżnia się dwa rodzaje zażółcenia: jedno z nich jest zmywalne, drugiego natomiast nie można usunąć przez pranie.

Zażółcenie zmywalneo kolorze złotym, przypisywane jest obecności w tłuszczopocie barwnika zwanego lanauryną. Jest to pierwotna wydzielina gruczołów potowych, rozpuszczalna w zimnej wodzie. Ten rodzaj żółtego zabarwienia ze względu na łatwość usuwania nie przysparza trudności i nie może być uważany za wadę wełny.

Zażółcenie niezmywalne – zależy od czynników genetycznych i warunków środowiska. Zażółcenie powoduje zarówno tłuszcz jak i pot. Pot jest wydzieliną gruczołów potowych, które w okresie ciepłej i wilgotnej pogody wytwarzają barwnik mogący przyczyniać się do zażółcenia wełny. Duża zawartość tłuszczu w wełnie owiec uważana jest na ogół za zabezpieczenie jej przed tym zjawiskiem. W każdej wełnie owiec występuje bogata flora bakteryjna, która przy wysokiej temperaturze i wilgotności może powodować zażółcenie, a także brązowienie, szarzenie, a nawet zielenienie wełny.

W jaki sposób zapobiegać zażółceniu wełny potnej?

  • Prowadzić ostrą selekcję i brakowanie owiec wykazujących żółte zabarwienie wełny,
  • Nie należy strzyc owiec kiedy wełna jest mokra,
  • W pomieszczeniach zwracać uwagę na właściwą wentylację (powietrze w owczarni musi być suche),
  • W żywieniu stosować odpowiednie dawki pokarmowe; nieodpowiedni skład pasz może wpłynąć na wydzieliny gruczołów łojowych,

Strzyża owiec

Najbardziej uzasadnione są następujące terminy:

– tryki – na miesiąc przed stanówką,

– matki – na miesiąc przed wykotami.

Owce przeznaczone do strzyży nie należy karmić i poić przez 12 godz. przed strzyżą. W czasie strzyży należy przestrzegać następujących warunków:

  • dokonywać strzyży jak najbliżej skóry i równomiernie, nie powodując przystrzyżyn,
  • uważać, aby runo zostało zdjęte z owiec w całości, co ułatwia sortowanie wełny,
  • nie dopuszczać do zamoczenia i zabrudzenia runa,
  • nie zacinać i nie kaleczyć skóry owiec,
  • w czasie strzyży matek ciężarnych obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, żeby nie powodować poronienia,
  • po ostrzyżeniu każdą owcę dokładnie obejrzeć i miejsca skaleczone posmarować środkiem dezynfekującym.

Po przeprowadzonej strzyży hodowca powinien otrzymaną wełnę wynieść do pomieszczenia i rozłożyć każde runo oddzielnie – celem przesuszenia. Suszenie (tzw. „dojrzewanie runa”) powinno trwać 2 – 3 dni, aby w ten sposób usunąć nadmiar wilgoci. Nie należy wełny bezpośrednio po jej zestrzyżeniu pakować do worków, gdyż zaparza się, pleśnieje i może ulec samozagrzaniu, a przy tym traci na wartości handlowej i fabrycznej.

Jan Szczypiń