Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rasy koni w Polsce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rasy koni w Polsce


Print Friendly, PDF & Email

Rosnące zainteresowanie końmi w Polsce powoduje, że prócz naszych rodzimych ras coraz częściej możemy spotkać także rasy uważane do niedawna za egzotyczne. Szczególnie widoczny jest napływ ras użytkowanych w kierunku sportowym.

Podstawowe rasy hodowane w czystości używane do uszlachetniania innych ras to koń czystej krwi arabskiej (oo), koń pełnej krwi angielskiej (xx, tzw. folblut) oraz powstały z ich skrzyżowania koń czystej krwi angloarabskiej (xxoo).

Większość obecnie hodowanych koni zalicza się do tzw. ras półkrwi. Potocznie koń półkrwi to taki, którego jedno z rodziców należy do jakiejś rasy, drugie teoretycznie może nie mieć określonego pochodzenia (np. półkrwi arab). W rozumieniu hodowlanym pojęciem tym określa się grupę koni charakteryzującą się odrębnym i ustalonym typem, choć czasami trudno w ich rodowodach doszukać się 50% krwi przodków, od jakich tę grupę nazwano. Rasy te powstają na bazie koni miejscowych, uszlachetnianych rasami czystymi. Należą tutaj koń półkrwi arabskiej (o), koń półkrwi angielskiej (x) czy koń półkrwi angloarabskiej (xo). W Polsce rozpowszechnione są następujące rasy półkrwi:
– koń wielkopolski (wlkp, półkrew angielska),
– koń małopolski (m, półkrew arabska),
– polski koń szlachetny półkrwi (sp),
– koń śląski (śl).

Ostatnio bardzo popularne są rasy niemieckich koni półkrwi angielskiej użytkowane sportowo w Polsce. Są to głównie takie rasy jak:
– koń trakeński (trak.),
– koń holsztyński (holszt.),
– koń hanowerski (han.),
– koń westfalski (westf.),
– koń oldenburski (old.).

Inne popularne rasy półkrwi angielskiej to:
– francuski koń wierzchowy (sf),
– holenderski koń gorącokrwisty (KWPN),
– belgijskie konie gorącokrwiste (SBS, BWP)
– American Quarter Horse (AQH),
– koń andaluzyjski (PRE, andal.),
– koń fryzyjski (fryz.),
– koń lipicański (lp),
– koń kladrubski (kladr.).

Wśród koni zimnokrwistych w Polsce wyróżnia się kilka typów, np. sokólskie, sztumskie, lidzbarskie. Obecnie do ich oznaczenia używa się jednego symbolu “z” oznaczającego polskiego konia zimnokrwistego. Dosyć często do poprawy cech użytkowych próbuje się wprowadzać dolew francuskiego Perszerona (persz.) czy belgijskiego Ardena (ard.).

Na popularności zyskują również rasy koni prymitywnych i kuców takich jak koń huculski (hc), konik polski (kn), kuc feliński (kf), koń fiordzki (fd), haflinger (hafl.), kuc walijski (welsh), kuc szetlandzki (ah.P.) czy arabokonik (ak) i arabofiord (af).

Dla każdej z uznanych ras związki hodowlane lub rasowe prowadzą księgi stadne. Konie wpisane do tych ksiąg uważane są za rasowe. Dla małych koni i kuców prowadzi się oddzielny rejestr.

Wawrzyniec Wichrowski