Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobrostan zwierząt – minimalne warunki utrzymania koni – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobrostan zwierząt – minimalne warunki utrzymania koni


Print Friendly, PDF & Email

Przy ocenie dobrostanu zwierząt gospodarskich kryteria, których spełnienie będzie wymagane i kontrolowane są następujące:

 • Zapewnienie stałego dostępu zwierząt do wody (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
 • Minimalne wymiary stanowisk i powierzchni kojca.
 • Prawidłowe wykonanie wentylacji i właściwe oświetlenie budynków inwentarskich.
 • Prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów.

1. Konie w pomieszczeniach inwentarskich powinny być utrzymywane na ściółce:

 • W boksach, których powierzchnia powinna wynosić: na konia dorosłego lub źrebaka odsadzonego od matki – co najmniej 10 m2; klaczy ze źrebięciem – co najmniej 12 m2.
 • Na stanowiskach na uwięzi, których wymiary powinny wynosić w przypadku utrzymywania koni dorosłych o wysokości w kłębie: do 147 cm – szerokość co najmniej 1,6 m i długości co najmniej 2,1 m; powyżej 147 cm – szerokość co najmniej 1,8 m i długości co najmniej 3,1 m.
  Praktycznie stanowisko oblicza się dla każdej rasy oddzielnie: długość stanowiska = 2 razy skośna długość ciała minus 10%, szerokość stanowiska = wysokość w kłębie plus 10 cm.

2. Ogiery i klacze powyżej roku życia utrzymuje się oddzielnie.

3. W pomieszczeniu inwentarskim dla koni wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

 • Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 000 ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm
 • Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%, ruch powietrza do 0,3 m/s, a temperatura w stajni powinna wynosić pow. 5°C.
 • Wymagania dotyczące oświetlenia (stosunek okien do podłogi) dla koni starszych 1:15, a dla koni hodowlanych i młodych do 1 roku 1:10.

Zalecenia inne dotyczące utrzymania koni

Najgorsze są stajnie stanowiskowe, bo wiązanie koni jest niezgodne z ich naturą, a w wielu krajach jest zabronione. Najwygodniejsze są boksy na jednego lub dwa konie o wymiarach 4 x 4 m. Przegrody między końmi powinny mieć wysokość 2,2 m, na wysokości powyżej 1,4 m przegrody należy zrobić ażurowe, z grubych desek, o odległości prętów 6-7 cm, aby koń nie włożył nogi. Dobrze jest, gdy przegrody boczne dadzą się wysuwać na korytarz paszowy lub otwierać na ściany w czasie usuwania obornika.

Każdy boks należy wyposażyć w żłób i poidło, które umieszcza się na wysokości 0,8-1,0 m od poziomu podłogi. Poidło mocuje się w pewnej odległości, aby koń nie zanieczyszczał go paszą. Na pasze objętościowe (siano, zielonkę) mocuje się odpowiednią drabinkę.

Drzwi do boksów nie mogą być węższe niż 1,3 m i wysokości 2,2. Otwierać się powinny na zewnątrz o 180 stopni, najlepiej ażurowe, a przy szczelnych na dole powinna być kratka wentylacyjna w celu usuwania amoniaku z podłogi boksu.

Konie są zwierzętami dnia długiego i potrzebują dużo światła i czystego powietrza. Dlatego stajnie powinny być wysokie (3,5-4 m), dobrze oświetlone i posiadać dobrą wentylację. Drzwi do stajni powinny być czterodzielne, aby górna część była jak najczęściej otwarta. Uwaga!!! Przeciągi są szkodliwe dla koni.

Konie wymagają bardzo dużo ruchu. Do tego potrzeba na dorosłego konia 20-50 m2 wybiegu, a przy wypasie ok. 0,5 ha pastwiska.

W ciągu doby dorosły koń: wydala 5-12 razy mocz w ilości 5 do 10 litrów i kał 9-10 kg, potrzebuje średnio: 5 kg paszy treściwej (owsa), 5 kg siana, 5 kg słomy i ok. 30 litrów wody.

Opracował: mgr inż. Stanisław Nowowiejski