Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zwierzęta uznawane za gospodarskie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zwierzęta uznawane za gospodarskie


Print Friendly, PDF & Email

Programy pomocowe często ograniczają grono beneficjentów do posiadaczy zwierząt gospodarskich i wykluczają wsparcie inwestycji związanych z chowem i hodowlą innych gatunków. Taki wymóg dotyczy potencjalnych beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 planujących inwestycje w budynki inwentarskie.

Zwierzęta, które przez polskie prawo uznawane są za zwierzęta gospodarskie wymienione zostały w Ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 29 czerwca 2007 roku. Zalicza się do nich następujące gatunki: koń, osioł, bydło domowe, bawoły, świnie, owce, kozy, a także gatunki drobiu (kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica i utrzymywany w warunkach fermowych struś). Ponadto do zwierząt gospodarskich zalicza się jeleniowate z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel pod warunkiem, że utrzymywane są w warunkach fermowych w celu produkcji mięsa lub skór. Zwierzęta futerkowe (lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jeno, nutria, szynszyla i królik) zaliczane są do zwierząt gospodarskich, jeśli utrzymywane są w celu produkcji skór, mięsa lub surowca dla przemysłu włókienniczego. Do zwierząt gospodarskich zaliczana jest także pszczoła miodna.

Chów i hodowla innych zwierząt jest legalna pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych (uzyskanie pozwoleń od odpowiednich organów administracji, zarejestrowanie hodowli). Przykładem może być hodowla alpak, która mieści się w kategorii „chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jako zwierzęta gospodarskie”, która podlega zgłoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Dariusz Gaszewski