Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej


Print Friendly, PDF & Email

Minister Rolnictwa 1 października 2015 r. podpisał rozporządzenie dotyczące wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień, m.in. dla rolników i pszczelarzy prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Reguluje ono kwestie wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu produkcji niewielkich ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego i umożliwia sprzedaż jaj konsumpcyjnych z gospodarstwa, a także innych produktów np. mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej czy żywych ślimaków celem ich sprzedaży konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, które  bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego. Do końca września 2015 roku zarejestrowanych do sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostało 7360 podmiotów.

Zmiany na lepsze

Polscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem produkcji żywności w celu jej sprzedaży bezpośredniej konsumentom na rynkach lokalnych. Pokazuje to stale wzrastająca liczba podmiotów rozpoczynających taką działalność. Ponadto kupujący są coraz bardziej zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników.

Do tej pory sprzedaż bezpośrednia była możliwa tylko w przypadku produktów nieprzetworzonych. Natomiast sprzedaż produktów przetworzonych wymagała zarejestrowania działalności gospodarczej i uzyskania odpowiednich pozwoleń np. ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Inspekcji Weterynaryjnej.

Według nowego rozporządzenia będzie można prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych w celu promocji tych produktów na terytorium całego kraju.

Tego typu działalność będzie opodatkowana w wysokości 2 proc. od wielkości sprzedaży, a obrót nie będzie mógł przekroczyć 600 tys. zł rocznie (150 tys. euro).

Przepisy prawne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i zniosą obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa z grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Monika Brzostowska

 

www.minrol.gov.pl

www.tvn24bis.pl

www.polskieradio.pl