Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Utylizacja padłych zwierząt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Utylizacja padłych zwierząt


Print Friendly, PDF & Email

Upadki zwierząt czy to wskutek choroby, wad rozwojowych, czy też starości są nieuniknione w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Zdarzają się przypadki urodzeń martwych sztuk, jak również ubijanych z konieczności. Mając na uwadze troskę o zdrowie ludzi i zwierząt, unijne przepisy nakazują, aby ze zwłokami zwierząt padłych lub ubitych z konieczności postępować w sposób minimalizujący ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, w tym bardzo groźnych chorób zakaźnych. Każdy zatem rolnik jest zobowiązany do utylizacji zwłok zwierzęcych, bez względu na to, co spowodowało upadek.

W świetle prawa utylizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w przeznaczonych do tego specjalistycznych zakładach. Na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich świadczą od 1 stycznia 2015 r. te same firmy co w 2014 r.:

EKO – STOK Sp. z o.o.,

Elkur Franciszek Kurowski Sp.J.,

Energoutil Jan Laskowski,

Jasta Sp. z o.o.,

PP-H Hetman Sp. z o.o.,

PPP Bacutil Sp. j.,

Promarol – Plus Sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.,

Saria Polska Sp. z o.o.,

STRUGA S.A.,

ZP-H Rakowscy sp. j.,

ZR-P “FARMUTIL HS” S.A.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Może być ona udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku danej sztuki. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia. Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów unieszkodliwienia poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Jednym z warunków uzyskania pomocy publicznej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dofinansowania lub całkowitego zwrotu kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt jest prawidłowe wypełnienie “Oświadczenia producenta rolnego”. Dokument ten jest wymagany przy każdym odbiorze sztuk padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Każdorazowo powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach – po jednym dla właściciela padłej sztuki oraz dla zakładu utylizacyjnego.

Magdalena Milewska

Źródło: ARiMR, PAN Olsztyn