Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Susza – problem dotyczy wszystkich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Susza – problem dotyczy wszystkich


Print Friendly, PDF & Email

Kryzys w przypadku zbioru zbóż, traw, kukurydzy i innych roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt nie był tak silny już od wielu lat. Hodowcy bydła i producenci mleka nie są w stanie zrekompensować strat wynikających ze zmiany klimatu.

Wielu producentów jako jedyne wyjście z tak ciężkiej sytuacji widzi w pozbywaniu się zwierząt, gdyż narastające problemy w branży mleczarskiej są dla nich zbyt dużym obciążeniem. Sucha wiosna i lato doprowadziły do tego, że w większości przypadków rolnicy zebrali tylko jeden pokos zielonki z łąk. Pastwiska również wyschły, a pasze, które miały stanowić zapasy – jak co roku, już się niemal skończyły. Przekroczenie limitów produkcji mleka zobowiązało część rolników uiszczenie opłaty za nadprodukcję mleka, ponadto spadek ceny za litr mleka jest również silnym ciosem dla wielu gospodarstw. Zważywszy na niską podaż pasz spowodowaną suszą, kontrahenci na rynku krajowym i zagranicznym podnoszą stale ceny pasz.

Rolnicy pytają, co dalej?

Pprodukcja mleka i żywca staje się nieopłacalna, w portfelach odczuwalny jest znaczący spadek pieniędzy.  Wiele gospodarstw zaczyna wyprzedawać zwierzęta. Duże sieci sklepów i handlarze zwierząt sprytnie wykorzystują taką sytuację gromadząc duże zapasy mięsa po niskiej cenie, a wszystko to odbija się na rolnikach. Suszę mogą też odczuć ludzie nie związani w ogóle z rolnictwem, gdyż w takiej sytuacji ceny na półkach sklepowych znacznie wzrosną. Susza dla niektórych wydaje się być błahym problemem bo „jak nie ten, to drugi rok”, lecz gospodarstwo rolne pozbywające się zwierząt – dzisiaj, nie odbuduje takiego pogłowia nawet przez najbliższe trzy lata. Jest to problem znaczący w skali kraju, ponieważ wzrost cen pasz zastępczych typu: wysłodki, młóto czy inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego podrożały również znacząco i w efekcie tego rachunek ekonomiczny stawia nas pod przysłowiową kreską. Problem z suszą jest tym bardziej poważny, gdyż dotyczy całego kraju.

Zalecenia dla producentów zbóż i kukurydzy w przeciwdziałaniu negatywnych skutków suszy

Po zbiorze roślin należy szybko wykonać uprawę pożniwną czyli (talerzowanie, podorywka, gruberowanie itd.) Przyspiesza to rozkład resztek pożniwnych, co stanowi prawidłowe podłoże pod roślinę następczą. Dobrze jest dodać azot w ilości 30kg na ha.

  • Nie należy w żadnym wypadku zrezygnować z jakiejkolwiek uprawy pożniwnej, gdyż ziemia w takiej sytuacji kompletnie wyschnie.
  • Po wykonaniu płytkiej orki dobrym rozwiązaniem jest zasianie na polu poplonu.
  • Wysiewać należy częściej zboża ozime niż jare, gdyż wieloletnie doświadczenia wskazują na lepsze plonowanie ozimin.
  • Zwracać trzeba uwagę na prawidłowe stosowanie płodozmianu i wysiew roślin wzbogacających glebę w azot.
  • Wybierać odmiany roślin najbardziej tolerujących suszę, a także stosować się do prawidłowych norm wysiewu, gdyż zbyt gęsty lub rzadki siew negatywnie wpływa na plantację.
  • Stosować możliwie największa ilość nawozów potasowych, wpływa ona pozytywnie na zwiększanie odporności roślin na suszę.
  • Nie stosować orki wiosennej,gdyż wysusza ona glebę.
  • Za wszelką cenę zapobiegać nadmiernemu zachwaszczeniu pola, bo chwasty stanowią bardzo poważną konkurencje o wodę dla roślin.
  • Należy stosować na plantacji zalecaną obsadę roślin.

Susza w uprawach roślin na paszę dla zwierząt ma długofalowe konsekwencje, często mogą one być nieodwracalne. Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych w formie niskoprocentowych kredytów preferencyjnych, czy też propozycja dwustu złotych do hektara do plantacji jest wysoce nieadekwatna do poniesionych strat i nakładów pracy jakie rolnicy zainwestowali w swoje uprawy.

Zbigniew Kierznowski