Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pamiętaj o wodzie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pamiętaj o wodzie


Print Friendly, PDF & Email

Dobrostan jest stanem osobnika wyrażającym jego usiłowania radzenia sobie ze środowiskiem. Znaczenie tego pojęcia jest bardzo szerokie, gdyż obejmuje zagadnienia takie jak odpoczynek, ruch, dostęp do paszy i wody, mikroklimat budynków inwentarskich (temperatura, wentylacja, oświetlenie, stężenie gazów szkodliwych). Kwestie związane z dobrostanem uwzględnione są również w Ustawie o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 z późn. zm.).

Łąki usłane są już świeżą zieloną trawą i zwierzęta korzystają z pastwiskowych dobrodziejstw. Grupki zwierząt wypasające się na pastwiskach szukają schronienia przed prażącym słońcem w cieniu drzew. Hodowca zobowiązany jest zapewnić zwierzętom schronienie przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz stały dostęp do wody. Podczas upalnych dni zwierzęta zmagają się nie tylko z nadmiarem promieni słonecznych, ale również ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa dopiero w połączeniu z dostarczeniem odpowiedniej ilości wody daje oczekiwane efekty produkcyjne. Zapotrzebowanie zwierząt na wodę zleży od: gatunku, wieku, masy ciała, stanu fizjologicznego, składu dawki pokarmowej, wilgotności paszy, pogody. W przypadku krów zapotrzebowanie uzależnione jest również od wydajności mlecznej. Krowa na produkcję 1 kg mleka potrzebuje 3–5 litrów wody, a na 1 kg suchej masy paszy należy dostarczyć jej 4–6 litrów wody. Krowa pobierająca 22–25 kg s.m. w dawce pokarmowej musi mieć zapewniony łatwy, stały dostęp do pobierania wody, gdyż potrzebuje ok. 100–125 litrów. Bydło mleczne wykazuje duże zapotrzebowanie na wodę, ponieważ jest ona głównym składnikiem mleka krowiego i stanowi w nim 87,6%.

Ważna jest nie tylko ilość dostarczanej wody (skutki jej niedoboru mogą być bardzo niebezpieczne dla zwierzęcia), ale również jakość, sposób podania oraz temperatura. Woda przeznaczona dla zwierząt powinna być uznana za zdatną do spożycia po kompleksowym badaniu sanitarno-higienicznym i odpowiadać jakościowym normom. Na jakość wody duży wpływ ma stan urządzeń służących do pojenia, ich czystość oraz stan techniczny.

W chowie zwierząt nieograniczony dostęp do świeżej wody jest tak samo ważny, jak wystarczająca ilość paszy. Ma to wpływ na stan zdrowia zwierząt, co bezpośrednio przekłada się na uzyskaną wydajność.

Oliwia Pawłowska