Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Opieka nad zwierzętami w upalne dni – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Opieka nad zwierzętami w upalne dni


Print Friendly, PDF & Email

 

 

Letnie upały dokuczliwie dotykają zwierzęta gospodarskie i domowe. Przestrzegając kilku zasad pomożemy im łagodnie przetrwać gorące dni.

Warto przypomnieć fragment ustawy o ochronie zwierząt:

  • „kto utrzymuje zwierzęta domowe ma obowiązek zapewnić im pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”;

  • „kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania”

Zwierzęta gospodarskie przebywające w budynkach inwentarskich czy też na pastwiskach zazwyczaj mają zapewniony dostęp do wody. Jednak właściciele domowych i podwórkowych czworonogów zapominają o postawieniu im miski z czystą, świeżą wodą i jej regularnym uzupełnianiu. Zwierzęta powinny mieć stały dostęp do wody, wyjątek mogą stanowić zwierzęta obarczone niektórymi schorzeniami, dlatego też należy zapytać lekarza weterynarii o optymalne, dobowe zapotrzebowanie zwierzęcia na wodę.

Dodatkowo każde zwierzę powinno mieć możliwość schronienia się w zacienionym, chłodnym miejscu, gdyż długie przebywanie zwierzęcia w nasłonecznionym miejscu może skończyć się przegrzaniem, udarem cieplnym lub poparzeniem. Dlatego też buda dla psa powinna być zlokalizowana w miejscu zacienionym, żeby do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia uciążliwych objawów związanych z nadmiarem promieni słonecznych.

Wprowadzanie psa na spacer najlepiej zaplanować na wczesne godzinny poranne i wieczorne, kiedy powietrze jest chłodne. Podróże zwierząt samochodem należy ograniczyć do minimum. Na długim spacerze zwierzę powinno mieć zapewnioną wodę, dodatkowo podczas podróży samochodem należy robić częste przerwy.

Pamiętajmy również o zwierzętach bezdomnych. W obowiązkach gminy jest przygotowanie planu walki z bezdomnością (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt) i rzetelne wywiązanie się z zawartych w nim postanowień. Jeśli widzimy zwierzę bezdomne należy dokonać zgłoszenia do odpowiedniej placówki. Jednak do czasu przyjazdu odpowiednich służb wystaw bezdomnemu zwierzęciu miskę z wodą.

 

 

Oliwia Pawłowska