Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obowiązki człowieka wobec zwierząt domowych i gospodarskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obowiązki człowieka wobec zwierząt domowych i gospodarskich


Print Friendly, PDF & Email

Rozdział drugi, trzeci i czwarty Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta. Zgodnie z prawem, osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić zwierzęciu, pomieszczenia chroniące je przed “(.) zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi (.)” oraz odpowiednią karmę i stałey dostęp do wody. Ponadto właściciele psów ras uznanych za agresywne (m.in.: amerykański pit bull terier i buldog, rottweiler, owczarek kaukaski) muszą posiadać zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na ich utrzymanie.

Każde dziecko pragnie mieć zwierzątko więc rodzice kupują pieski, kotki lub inne, często nie zdając sobie sprawy, ile obowiązków ich czeka. Czasem gdy żywa zabawka się znudzi porzucają je. Tak powstaje problem zwierząt bezdomnych. Zjawisko to, należy przypisać w całości bezmyślnemu postępowaniu ludzi. Kwestie bezdomności reguluje art. 11, nakładający na gminy zadania własne “zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania”. Przepisy nakazują umieszczanie wyłapanych bezdomnych zwierząt w “schroniskach”. Gmina może także, zapobiegać bezdomności zwierząt poprzez np. usuwanie ślepych miotów.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w Ustawie są zwierzęta gospodarskie, którym rolnik, jako ich posiadacz, zobowiązany jest zapewnić “(.) opiekę i właściwe warunki bytowania”. Należy przez to rozumieć, stosowanie należytych warunków chowu bądź hodowli zwierząt, odpowiadających potrzebom behawioralnym danego gatunku oraz nie powodujących ich cierpienia, ani urazów i uszkodzeń ciała. Często obserwuje się różnego rodzaju zaniedbania, wynikające z niewiedzy właściciela. Przykładem może być utrzymywanie cieląt w pojedynczych kojcach o pełnych ścianach. W takich warunkach zwierzęta nie mają ze sobą żadnego kontaktu a trzeba pamiętać, że są to osobniki o silnym instynkcie stadnym i konieczne jest zapewnienie im obcowania z rówieśnikami. Ściany kojca powinny umożliwiać cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny (wyjątek – kojce z chorymi cielętami).

Nie zapominajmy więc o zwierzętach. Jak każda żywa istota, mają one swoje potrzeby, a my chcąc “czerpać” z nich korzyści musimy odpowiednio o nie zadbać.

Katarzyna Kulfan