Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt


Print Friendly, PDF & Email

Dawno zapowiadany i długo oczekiwany projekt ustawy ochronie zwierząt w końcu wpłynął do sejmu. Proponowane zmiany dotkną nie tylko indywidulanych obywateli, ale i firmy oraz samorządy. Projekt zakłada szereg zmian. Zostaną dopisane i poprawione definicje — m.in. psa rasowego oraz kota rasowego, a także kojca, kolczatki, wysokości w kłębie, a także wprowadzania do obrotu.

Za formą znęcania się nad zwierzętami będzie używanie kolczatek — jednak literalnie wyłącznie wówczas jeśli używana jest do zmuszenia zwierzęcia do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć . Zakazane będzie także montowanie na elementach budynków urządzeń mogących powodować zranienie lub okaleczenie ptaków, w szczególności kolców lub drutów”.

Przewidywany jest również całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi z okresem przejściowym do 1 sierpnia 2020 roku. W tym okresie zwierzę będzie mogło przebywać na uwięzi nie krótszej niż 5 m. Dopuszczone będzie utrzymanie zwierzęcia w kojcu jednak jego wielkość ma być uzależniona od wysokości zwierzęcia w kłębie do tego ocieplona buda i co najmniej dwa spacery dziennie. Obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne kotów, oraz obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaginięciu zwierzęcia i utworzenie centralnego rejestru zwierząt oznakowanych.

Ponadto zakazana będzie sprzedaż i nabywanie rzeczy i dóbr niematerialnych jeżeli zwierzę jest bezpłatnie przekazywane przy transakcji ora zakaz sprzedaży zwierząt dla dzieci. Proponuje się również bezwarunkwowy zakaz wystawiania zwierząt z kopiowanymi uszami i ogonami. Zakazana będzie także sprzedaż i kupowanie produktów pochodzących ze zwierząt domowych

Regulacja zakłada także wprowadzenie zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości z wyjątkiem dotyczącym tzw. uboju rytualnego.

W nowelizacji ustawy proponuje się też zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra: lisa pospolitego i polarnego, norki amerykańskiej, tchórza, jenota oraz nutrii (wyłączony spod zakazu jest tylko królik). Nowelizacja przewiduje wzmocnienie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do postępowań sądowych.

Małgorzata Bobek

PZDR w Białymstoku