Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe wymagania BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe wymagania BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich


Print Friendly, PDF & Email

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich z 4-tego sierpnia 2017 zastąpi, w marcu 2018 roku, dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące przez ostatnie 17 lat.

Nowe rozporządzenie uszczegóławia wiele kwestii związanych z warunkami w jakich powinny pracować osoby obsługujące zwierzęta, a także wprowadza nowe regulacje odzwierciedlające zmiany, które zaszły w gospodarstwach rolnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wśród nowych regulacji znalazły się zapisy dotyczące bezpieczeństwa przy obsłudze strusi, w tym między innymi wymagania dotyczące wybiegów, a także chwytania i przepędzania strusi. Strusie utrzymywane w warunkach fermowych zaliczono do zwierząt niebezpiecznych wymagających zachowania szczególnych środków ostrożności. Do grupy zwierząt niebezpiecznych, poza strusiami, dodano również lochy z prosiętami, jeleniowate oraz konie wykazujące skłonności do kopania i gryzienia.

Wśród wymagań dotyczących wyposażenia pomieszczeń do utrzymywania zwierząt określanych w rozporządzeniu jako „pomieszczenia inwentarskie” wprowadzono między innymi konieczność zapewnienia dostępu do umywalki z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzonej w dozownik środków myjących i dezynfekcyjnych oraz jednorazowe ręczniki. W nowo budowanych lub przebudowanych pomieszczeniach inwentarskich drzwi muszą się otwierać na zewnątrz i posiadać zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem. Schody w halach udojowych powinny być wyposażone w poręcze lub barierki, a na wilgotnych lub zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi ciągach komunikacyjnych, powinny być układane posadzki antypoślizgowe.

W rozporządzeniu znalazły się również zapisy dotyczące konstrukcji kojców dla świń. Muszą one umożliwiać zadawanie paszy bez konieczności wchodzenia do kojca, a w przypadku kojców porodowych dawać możliwość odgrodzenia prosiąt od lochy bez konieczności wchodzenia do części kojca przeznaczonego dla lochy. Ponadto konstrukcja kojca musi umożliwić jego natychmiastowe opuszczenie przez osoby pracujące przy zwierzętach.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek oznakowania dobrze widocznymi tablicami ostrzegawczymi elektrycznych ogrodzeń pastwisk.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2017 roku, poz. 1692.

Dariusz Gaszewski

PZDR w Białymstoku