Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kontrowersje interpretacyjne w kwestii uboju rytualnego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kontrowersje interpretacyjne w kwestii uboju rytualnego


Print Friendly, PDF & Email

Ubój zwierząt bez ich ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny wzbudza z ciągle żywe emocje. Dzieje się tak zwłaszcza dlatego, że z jednej strony kością niezgody są zwierzęta – istoty żywe zdolne do odczuwania, natomiast z drugiej stoi prawo człowieka do wolności sumienia i religii oraz interesy. Według obecnie funkcjonujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt od 1 stycznia 2013 r. taki ubój jest zakazany i nie ma wyjątków, które by zezwalały na ubój zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania. Spór został zapoczątkowany pod koniec listopada 2012 r. gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r. na którego podstawie dokonywano uboju rytualnego jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. W myśl tej ustawy uśmiercanie zwierząt kręgowych jest dopuszczone tylko po uprzednim pozbawieniu zwierzęcia świadomości. Rozwiązanie problemu miało nastąpić po nowelizacji przepisów związanych z ochroną zwierząt, jednak 12 lipca 2013 r. rządowy projekt został odrzucony przez Sejm. Na arenie dyskusji związanych z dopuszczeniem uboju rytualnego walkę toczy cierpienie zwierząt, które ma groźnych przeciwników tj. religie i pieniądze. Każdy z nas ma prawo do wolności wyznaniowej i kultywowania związanych z nią obrzędów, czczenia wartości, ale jak trafnie zauważył jeden z profesorów, nie może oznaczać odstępstw od wartości moralnych przyjętych przez społeczeństwo, a społeczeństwo w większości opowiada się za zakazem uboju bez ogłuszania.Należy jednocześnie mieć na uwadze, że sytuacja, w której rynek mięsny jest zagrożony jest również niebezpieczna ze względów ekonomicznych. Jednak fakt, że zwierzę jest istotą żyjąca zdolna do odczuwania (ustawa o ochronie zwierząt), która również ma swoje prawa powinien być znany i respektowany przez każdego z nas.

 

Oliwia Pawłowska