Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Humanitarne traktowanie zwierząt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Humanitarne traktowanie zwierząt


Print Friendly, PDF & Email

Artykuł 5. ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724 z 1997 r.) mówi “Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” Ustawa określa, że przez “humanitarne traktowanie zwierząt – rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę”.

Co kryje się pod pojęciem znęcania nad zwierzętami

W świetle ustawy o ochronie zwierząt jest to wszelkiego rodzaju zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Do oczywistych aktów męczenia zaliczamy okaleczanie zwierząt, stosowanie niedozwolonych prawem zabiegów, bicie przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie bólu. Do znęcania się nad zwierzętami zaliczamy również przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami, których ciężar przekracza możliwości kondycyjne zwierzęcia. Zabronione jest także trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości swobodnego, niezbędnego ruchu.

Niehumanitarne traktowanie zwierząt odbywa się nie tylko w zaciszu gospodarstw, za zamkniętą bramą, lecz również podczas transportu, na targowiskach, skupach lub w ubojniach. Dlatego też organizowane są szkolenia m.in. dla rzeźników, którzy będą uczyć się humanitarnego traktowania zwierząt przed ubojem.

Chociaż wiedza gospodarzy na temat dobrostanu i ochrony zwierząt jest na wysokim poziomie, to pomimo tego zdarzają się drastyczne zaniedbania zwierząt. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami interwencji lekarza weterynarii oraz policji w gospodarstwie w Solnikach (województwo podlaskie). Na terenie posesji znaleziono martwe zwierzęta – 11 krów i cieląt. Lekarz weterynarii stwierdził, że prawdopodobnie przyczyną śmierci były zaniedbania żywieniowe oraz niewłaściwe warunki bytowania.

Sposób traktowania zwierząt jest miernikiem naszej kultury, miarą człowieczeństwa. Forma odnoszenia się do zwierząt zdradza kim naprawdę jesteśmy.

Pamiętajmy, że zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny może zostać odebrane właścicielowi lub opiekunowi, a oprawca za znęcanie się nad zwierzęciem podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat. Karalne jest również usiłowanie, pomocnictwo i podżeganie do zabijania, uśmiercania albo dokonywania uboju z naruszeniem przepisów oraz znęcania się nad zwierzętami.

Oliwia Pawłowska