Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Hodowla ślimaka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Hodowla, jak również przetwórstwo ślimaka jest bardzo popularna w takich krajach jak Francja, Szwajcaria czy Niemcy. Pytanie zasadnicze jest takie, czy techniki hodowlane sprawdzone we Francji, będzie można bez problemu zastosować w polskich warunkach. We Francji jest dużo hodowli ślimaka, ale są one nieduże, zaopatrujące własną lub sąsiednią agroturystyczną restaurację lub lokalny ryneczek w świeżego ślimaka. Polski model takiej produkcji obecnie poszedł troszkę w innym kierunku, gdyż jest to bardziej intensywna technologia. W Polsce jeden hodowca produkuje tyle, co kilku hodowców we Francji. Pracę ze ślimakiem rozpoczyna się wczesną wiosną w marcu a kończy się pod koniec września. Tak więc cały cykl produkcyjny trwa od sześciu do ośmiu miesięcy. Optymalna temperatura do hodowli ślimaka to 25 °C. Ślimaki jedzą paszę tylko z wilgotnego podłoża, dlatego najkorzystniejsze warunki polowe dla nich, to obfite opady wieczorne i niezbyt upalne dni. Ślimak hodowlany jest o wiele zdrowszy od ślimaka zbieranego w takich miejscach, jak przydrożne rowy, czy w miejscach, gdzie może występować znaczna ilość metali ciężkich i innych pierwiastków, które nie są zdrowe dla człowieka. Zanieczyszczenia tego rodzaju nie będą występować w ślimaku hodowlanym, gdzie karmiony jest paszą wolną od tych zanieczyszczeń, które mogą wystąpić w środowisku. Ślimak jest ogrodzony i w tym odizolowanym środowisku porusza się. Dla zagwarantowania wystarczającej ilości wilgoci podczas upalnych dni powinny być rozmieszone zraszacze wodne na tej powierzchni, gdzie są one utrzymywane. Już na początku wystarczy niewielka infrastruktura. Potrzeba nie dużo powierzchni, aby produkować duże ilości ślimaka. Na 30 m2 pomieszczenia, lub na polu o niewielkiej powierzchni, bo około 50 x 40 m, można wyprodukować 10 ton do sprzedaży tuczu ślimaka. Hodowla ślimaka jest bardzo prostą działalnością, po zdobyciu wiedzy jak należy ją prowadzić. Ważne aby wyprodukowany ślimak był dobrej jakości i był smaczny. Produkcja ślimaka może być ciekawą propozycją dla poszukujących nowych pomysłów na działalność rolniczą, tym bardziej że możliwości zastosowania ślimaków stają się coraz szersze.

 

                                                                                                                               Dariusz Karwowski