Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobrostan zwierząt – kozy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobrostan zwierząt – kozy


Print Friendly, PDF & Email

Przy ocenie dobrostanu zwierząt gospodarskich kryteria, których speł-nienie będzie wymagane i kontrolowane są następujące:

  • Zapewnienie stałego dostępu zwierząt do wody (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
  • Minimalne wymiary stanowisk i powierzchni kojca.
  • Prawidłowe wykonanie wentylacji i właściwe oświetlenie budynków inwentarskich.
  • Prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów.

Minimalne warunki utrzymania kóz

1. Kozy w pomieszczeniach inwentarskich utrzymuje się:

  • Na stanowisku na uwięzi – utrzymuje się wyłącznie dorosłe samice, z wyjątkiem kóz w okresie porodu i odchowu koźląt
  • Pojedynczo, z wyjątkiem koźląt, lub grupowo
  • Kozom zapewnia się możliwość korzystania z wybiegów.

2. Wymiary stanowisk dla kóz utrzymywanych na uwięzi powinny wynosić, co najmniej; szerokość – 0,75 m, długość – 1,35 m.

3. Powierzchnia kojca pojedynczego, powinna wynosić, co najmniej w przypadku utrzymania: kozy dorosłej – 1,5 m2 i dodatkowo, co najmniej 0,3 m2 dla koźlęcia ssącego; kozła – 1,5 m2; kozła reproduktora – 3 m2.

4. Powierzchnia kojca grupowego, powinna wynosić, co najmniej w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymania: kóz dorosłych – 1,5 m2 i dodatkowo, co najmniej 0,3 m2 dla koźlęcia ssącego; kozłów – 1,5 m2; koźląt – 1 m2.

5. Powierzchnia wybiegu, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej: na kozę – 4 m2, na kozła – 6 m2.

6. W pomieszczeniu inwentarskim dla kóz wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

  • Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 000 ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm.
  • Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%, ruch powietrza do 0,5 m/s, a temperatura powietrza powinna wynosić, co najmniej 8°C.
  • Kozy wymagają dużo światła i oświetlenie dzienne powinno wynosić, co najmniej 1:10.

mgr inż. Stanisław Nowowiejski