Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ziarno kukurydzy w żywieniu cieląt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ziarno kukurydzy w żywieniu cieląt


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

            Zdrowe zwierzę, duże przyrosty, niski wskaźnik śmiertelności, a w przyszłości wysokie efekty produkcyjne to cele jakie stawia przed sobą hodowca odchowujący cielęta. Jednocześnie błędy popełnione w tym okresie będą widoczne w wysokim wskaźniku brakowania krów mlecznych w stadzie.

            Tempo zmian w budowie układu pokarmowego cielęcia zmieniającego go ze zwierzęcia przypominającego monogastryczne na przeżuwacza, zależy od prawidłowego żywienia dostosowanego do potrzeb pokarmowych. Zmiany w układzie pokarmowym cieląt są związane z rozwojem mikroflory i mikrofauny oraz zmian aktywności enzymów trawiennych w trawieńcu.

            W żywieniu cieląt stosowane są dwa systemy odchowy tj. model tradycyjny trwający 4 miesiące oraz system skrócony trwający 8 tygodni. Jednak bez względu jaki system odchowu stosujemy pierwszym i najważniejszym pokarmem nowonarodzonego cielęcia jest dobrej jakości siara podana w ilości 4 l w pierwszych 6 godzinach życia. Czas i ilość podanej siary są bardzo ważne ponieważ, wpływają na pobranie i przyswojenie przez cielę odpowiedniej ilości immonoglobulin zawartych w siarze, co kształtuje jego odporność na choroby oraz przyszłą wydajność mleczną i długowieczność. Po podaniu siary następuje czas pojenia mlekiem lub preparatem mlekozastępczym. Dbając o prawidłowy i szybki rozwój żwacza dodatkowo stopniowo dołączane są pasze stałe. Wczesne podawanie siara cielętom jest kwestią dyskusyjną. Do niedawna funkcjonował pogląd, że oprócz paszy treściwej należy podać także dobrej jakości siano. Udowodniono, że podawanie siana w dawce zmniejsza pobranie paszy treściwej i potrzeby pokarmowe zwierzęcia nie są w pełni pokryte. Drugim argumentem przemawiającym na niekorzyść podawania siana jest fakt, że w procesie fermentacyjnym siana powstaje kwas octowy, który nie wpływa znacząco na rozwój żwacza.

            Zmiany wielkości i aktywności przedżołądków w trakcie odchowu cieląt zleżą przede wszystkim od rodzaju dawki pokarmowej. W nowoczesnych systemach odchowu cieląt stosuje się całe, nierozdrobnione ziarno kukurydzy jako dodatek do paszy treściwej. W słabo rozwiniętym żwaczu nierozdrobnione ziarno pobudza rozwój mięśni żwacza, gdyż wymusza odruch gryzienia, przez rozcieranie ziaren cielę wzmacnia mięśnie żuchwy. Po dostaniu się do żwacza całe ziarna kukurydzy działają drażniąco, wywołując skurcze mięśni wpływa na ich wzmocnienie. Dodatek całego ziarna kukurydzy do paszy treściwej stymuluje wykształcanie kosmków w błonie śluzowej żwacza i jelit. Jest to bardzo istotne ponieważ u cielęcia błona śluzowa jest gładka, a pod wpływem kwasów powstających w procesie fermentacji jest wyściełana brodawkami żwaczowymi i kosmkami jelitowymi. Kwas masłowy korzystnie wpływa na wykształcanie się kosmków jelitowych. Natomiast pod wpływem kwasu propionowego wykształcają się brodawki żwaczowe, które zwiększają powierzchnię chłonną błony śluzowej. Jednocześnie wzrost liczby brodawek sprawia, że do krwi jest wchłanianych więcej składników trawienia, co wpływa na lepsze odżywienie organizmu.

            Żywienie cieląt mieszankami z dodatkiem całych ziaren kukurydzy z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój układu pokarmowego, a zwłaszcza żwacza poprzez dobre rozwinięcie mięśniówki oraz namnażanie pożądanej mikroflory żwaczowej. Ponadto dzięki kukurydzy łatwiej pokryć potrzeby energetyczne cielęcia, gdyż jest zbożem o największej zawartości energii. Szybki i prawidłowy rozwój żwacza skraca także okres karmienia cieląt mlekiem, bądź preparatem mlekozastępczym, które stanowią znaczny koszt w żywieniu.

mgr inż. Oliwia Pawłowska