Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wykorzystać ocenę bydła mlecznego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wykorzystać ocenę bydła mlecznego


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Hodowla i ocena po uspołecznieniu jest zarządzana przez rolników zrzeszonych w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Hodowcom i dostawcom mleka niezbędne są wyniki i informacje z kontroli użytkowości mlecznej do nowoczesnego prowadzenia stad i produkcji mleka wysokiej jakości.

Hodowla i ocena

W Polsce, wzorem państw o rozwiniętej hodowli, od szeregu lat następowały ewolucyjne zmiany w organizacji hodowli i ocenie bydła mlecznego, zmierzające do zarządzania nią przez hodowców. W 1995 roku osiemnaście związków regionalnych hodowców bydła i dwa związki rasowe stworzyły organizację o nazwie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie. Organizacja ma zasięg krajowy, a jej głównym celem jest obrona praw i interesów hodowców bydła mlecznego.

Federacja po wieloletnich staraniach przejęła ocenę i hodowlę bydła mlecznego następującymi aktami prawnymi:

  • Od 1 lipca 2004 roku na podstawie Decyzji nr 88/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka została upoważniona do prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła ras mlecznych.
  • Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2005 roku przejęła od Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt realizację zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła mlecznego.

Przejęcie oceny wraz z kadrą pracowników odbyło się sprawnie, a hodowcy nie odczuli żadnych utrudnień związanych z funkcjonowaniem kontroli użytkowości mlecznej w swoich gospodarstwach.

Wyniki oceny służą hodowcom i producentom mleka

Podstawowym wykonawcą oceny użytkowości mlecznej w gospodarstwie jest zootechnik, którego zadaniem jest terminowe i rzetelne wykonywanie próbnych udojów oraz prowadzenie dokumentacji hodowlanej. Nadzór nad grupą zootechników oceny pełni inspektor nadzoru, który organizuje pracę podległym pracownikom i dba o jej przebieg zgodny z obowiązującymi standardami. Jego zadaniem jest również doradztwo, szczególnie w zakresie interpretacji wyników oceny i możliwości ich wykorzystania.

Pobrane próbki mleka indywidualnie od każdej krowy są badane w Laboratorium Oceny Mleka w Białymstoku, ul. Plażowa 17, gdzie oceniane są parametry: procentowa zawartość – białka, tłuszczu, suchej masy; poziom mocznika; liczba komórek somatycznych.

Obszerna informacja o wynikach oceny oferowana jest w dziesięciu raportach wynikowych: RW-1 Wyniki stada – sprawozdanie okresowe; RW-2 Raport z próbnego udoju; RW-3 Analiza cech płodności stada; RW-4 Młode bydło i stan cieląt; RW-5 Wyniki próbnych udojów; RW-6 Przewidywane zdarzenia w stadzie; RW-7 Wyniki oceny wartości hodowlanej krów; RW-8 Analiza zawartości komórek somatycznych; RW-9 Wydajności narastające krów (wyniki roczne dla krów; RW-10 Wyniki stada wg ras.

Rolnikom do bieżącej pracy nad stadem niezbędne są między innymi następujące informacje i wyniki z kontroli użytkowości mlecznej:

  • zawartość komórek somatycznych w mleku u poszczególnych krów – pozwala ocenić zdrowotność wymion. Powtarzająca się zawartość powyżej 250 tys./ml stanowi zagrożenie,
  • zawartość mocznika w mleku – informacja służy do oceny żywienia i poprawy dawek żywieniowych. Pożądana ilość mocznika w mleku; od 150 do 250 mg/l (USA nawet do 300 u krów wysoko wydajnych). Przy 150 mg/l występuje podejrzenie niedoboru białka w dawce, a przy 300 mg/l mleka zbyt wysokiego poziomu białka w dawce,
  • zawartość tłuszczu i białka w mleku – nagłe zmiany tych parametrów w mleku wskazują na błędy żywieniowe,
  • rejestracja danych dotyczących rozrodu (ruje, pokrycia, wycielenia, poronienia, leczenia itp.).

Stanisław Nowowiejski

Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych (wszystkie rasy i sektory) 2005 rok

Województwo
Region
Liczba ocenianych
Krów na oborę
% krów ocenianych
Przeciętna wydajność
krów**
obór
mleka
kg
tłuszczu %
białka
%
Lubelskie
35 042,80
1 739
20
13,9
5 968
4,2
3,32
Łódzkie
24 675,70
1 203
21
10,8
6 272
4,2
3,29
Małopolskie
7 424,90
564
13
4,7
5 760
4,13
3,3
Mazowieckie
73 741,20
3 278
22
13,9
6 040
4,17
3,29
Podkarpackie
5 700,50
480
12
5
4 873
4,04
3,3
Podlaskie
55 620,90
2 126
26
14,8
6 489
4,21
3,31
Świętokrzyskie
6 371,10
476
13
6,2
5 954
4,17
3,3
PARZNIEW*
208 577,10
9 869
21
11,9
6 129
4,19
3,3
Dolnośląskie
19 563,00
276
71
39,1
7 386
4,25
3,35
Lubuskie
8 906,10
98
91
34,3
7 894
4,05
3,37
Opolskie
24 281,10
399
61
45,8
6 813
4,3
3,33
Śląskie
11 315,60
306
37
18,4
6 820
4,21
3,33
Wielkopolskie
107 030,50
3 239
33
38,8
6 850
4,22
3,36
POZNAŃ*
171 096,30
4 318
40
36,6
6 954
4,22
3,35
Kujawsko-Pomorskie
47 580,00
1 714
28
28,8
6 638
4,23
3,31
Pomorskie
26 203,30
990
26
35,3
6 350
4,25
3,29
Warmińsko-Mazurskie
39 384,30
1 147
34
21,9
6 422
4,22
3,32
Zachodniopomorskie
18 623,20
381
49
46
6 663
4,13
3,32
BYDGOSZCZ*
131 790,80
4 232
31
28,7
6 528
4,22
3,31
POLSKA
511 464,20
18 419
28
18,9
6 508
4,21
3,32

*) regiony oceny PFHBiPM; **) średnioroczny stan krów ocenianych