Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Usprawnienie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Postęp technologii w rolnictwie wymusza ciągłe doskonalenie osób pracujących w tej branży oraz rozwój gospodarstw rolnych. Innowacyjne rolnictwo to takie, które oferuje szereg usług dostępnych on-line. Posiadacz zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz, świń ma obowiązek zgłaszania wszelkich zmian zachodzących w stadach, co do tej pory wiązało się z licznymi wyjazdami w tym celu. Ponadto, chęć korzystania z unijnych czy też krajowych działań wspierających zwierzęcą produkcję rolniczą niejednokrotnie egzekwują dostarczenie licznych danych dotyczących zwierząt w stadzie. Pobranie tych informacji, to czasami spędzenie długiego czasu poza gospodarstwem. W dobie cyfryzacji coraz więcej spraw można uprościć korzystając z internetowych aplikacji. Już od pewnego czasu ARiMR oddała do użytku narzędzie usprawniające identyfikację i rejestracje zwierząt, ciągle poszerzając jego funkcjonalność. Portal IRZplus to darmowa aplikacja ułatwiająca załatwianie spraw związanych z obowiązkiem identyfikacji i rejestracji zwierząt za pośrednictwem internetu. IRZplus zastąpił dotychczas działającą aplikację umożliwiającą składanie zgłoszeń zwierzęcych – CK IRZ, poszerzając ofertę.

Korzystając z internetowego dostępu do portalu IRZplus użytkownik ma możliwość:

– składanie dokumentu

– akceptacja lub odrzucenie dokumentu

– przegląd dokumentów złożonych w portalu

– przegląd siedzib stad

– przegląd zwierząt znajdujących się w tych siedzibach

– przegląd zdarzeń.

Na funkcjonalność portalu składa się także możliwość nadania uprawnień do Portalu IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń i zapotrzebowania na kolczyki. Aby oszczędzać swój czas i mieć nieograniczony czasowo dostęp do składania zgłoszeń dotyczących bydła, owiec, kóz i świń oraz przeglądać dane zwierząt, zdarzeń zwierzęcych oraz danych siedzib stad warto zgłosić się do ARiMR po nadanie loginu do aplikacji.

Marek Gozdur