Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Trasy komunikacyjne w oborze – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Trasy komunikacyjne w oborze


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

bydl037_a

Korytarze paszowe i gnojowo-komunikacyjne w oborach wolnostanowiskowych.

Intensywny system chowu i utrzymania bydła, wysoka mechanizacja i duże zagęszczenie, to trudności z przystosowaniem się do otoczenia a jednocześnie wzrost urazów i chorób oraz spadek produkcyjności. Dlatego też w budynkach inwentarskich (obory wolnostanowiskowe) ważna jest szerokość tras komunikacyjnych dla zwierząt.

Przy projektowaniu korytarzy komunikacyjnych należy zwrócić uwagę na obszar paszowy i spacerowy w oborze.

Obszar paszowy

Obszar paszowy to stół paszowy i korytarz karmowo-paszowy. Dobre pobieranie paszy zapewnia stół paszowy, podwyższony o 15-20 cm w stosunku do poziomu korytarza karmowo-spacerowego, na którym krowy stoją (rys 1.). Wymienione korytarze oddziela się drabiną paszową lub pojedynczą poręczą karkową przesuniętą górą w kierunku korytarza paszowego (kąt pochylenia 15 stopni) o regulowanej wysokości w zakresie 1,10-1,30 m (rys 1.). Natomiast oddzielający murek powinien mieć wysokość od strony krów 0,44-0,55 m. Dodatkowo ciągi paszowe należy dostosować do przejazdu środkami transportu zewnętrznego (np. ciągnika z przyczepą, nowoczesnych wozów paszowych itp.

bydl037

 

bydl037_bObszar spacerowy

Obszar spacerowy powinien być wykorzystywany jako ciąg komunikacyjny i teren poruszania się krów. Powierzchnia obszaru spacerowego powinna wynosić około 4 m2 na krowę. Posadzka takich korytarzy w oborach wolnostanowiskowych musi być antypoślizgowa. Projektując korytarze przy ciągu paszowym i między rzędami legowisk, trzeba zachować optymalną szerokość a mianowicie:
– przy ciągu paszowym – minimum 3,5 m,
– między rzędami legowisk – minimum 2,5 m,
– dostęp do żłobu dla jednej krowy – minimum 0,65 m.

Dodatkowo powyższe parametry z uwzględnieniem optymalnych wymiarów zewnętrznych budynku (wysokość w świetle kalenicy 6,5-7,0 m i wysokość ścian podłużnych budynku 2,2-2,5 m) zapewnią uzyskanie optymalnej kubatury ok. 40 m3/krowę. Spełnienie optymalnych warunków środowiskowych w wymienionym zakresie jest jednym z ważniejszych elementów sytemu chowu i hodowli bydła, który wpływa na ich zdrowotność i wydajność.

Osoby zainteresowane wolnostanowiskowym chowem bydła mogą konsultować się ze służbą doradczą PODR Szepietowo.

Kazimierz Szmurło