Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Tłuszcz chroniony – czysta energia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Tłuszcz chroniony – czysta energia


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Tłuszcz paszowy jest coraz częściej stosowanym komponentem dawek pokarmowych wysokowydajnych krów. Zainteresowanie tym składnikiem pokarmowym wynika z trudności związanych z pokryciem dużych potrzeb energetycznych krów w pierwszej fazie laktacji.

Wysoka wydajność krów powoduje, że w początkowej fazie laktacji znajdują się one w stanie ujemnego bilansu energetycznego. Dzieje się tak, ponieważ krowy w okresie poporodowym, a także w kilku ostatnich dniach przed wycieleniem nie są w stanie pobrać takiej ilości energii, która pokrywałaby zapotrzebowanie energetyczne na produkcję mleka (i siary). W efekcie aby pokryć brakującą część energii spalają rezerwy tłuszczu zgromadzone w organizmie, co objawia się spadkiem masy ciała i pogorszeniem kondycji krowy.

Monitorowanie statusu energetycznego krów jest możliwe przez prowadzenie oceny zmian kondycji. Jeżeli niedobór energii jest nadmierny i zbyt długo się utrzymuje może prowadzić do obniżenia wydajności, wpływając ujemnie na wytrwałość laktacji, ale przede wszystkim doprowadzi do wystąpienia zaburzeń metabolicznych (stłuszczenie wątroby, ketoza) i pogorszenia wskaźników rozrodu.

Ze względu na konsekwencje jakie niesie za sobą wystąpienie ujemnego bilansu energetycznego bardzo ważne jest jego ograniczenie. Hodowca może to osiągnąć wpływając na pobranie paszy przez krowy oraz zwiększenie koncentracji energii w dawce pokarmowej.

Efektywne podniesienie zawartości energii bez stwarzania zagrożenia kwasicą jest możliwe dzięki zastosowaniu w dawce pokarmowej tłuszczu chronionego. Dzieje się tak ponieważ koncentracja energii w tłuszczu jest ponad 2 razy większa niż w węglowodanach, a ponadto tłuszcz charakteryzuje się bardzo wysoką strawnością. Dodatkowo tłuszcze chronione są obojętne dla procesów fermentacyjnych i nie obniżają strawności składników pokarmowych. Nie ulegają one degradacji w żwaczu, a proces ich trawienia następuje w trawieńcu, gdzie niskie pH sprzyja ich rozkładowi.

Do najczęściej stosowanych postaci tłuszczu chronionego należy zaliczyć: mydła wapniowe kwasów tłuszczowych, nasiona roślin oleistych poddane procesowi ogrzewania lub ekstruzji*, tłuszcze otoczkowane, amidy kwasów tłuszczowych.

Zasady wprowadzania tłuszczu chronionego do dawki:
. maksymalnie 3-3,5% suchej masy dawki, około 600-700 g/szt.,
. kontrola pobrania suchej masy,
. najlepszą metodą wprowadzenia mydeł wapniowych do dawki jest ich dodanie do paszy w wozie paszowym,
. mydła – wskazany dodatek substancji buforujących.

Stosowanie dodatku tłuszczu chronionego nie tylko zwiększa wartość energetyczną dawki bez wpływu na trawienie włókna, ale również zwiększa efektywność wykorzystania energii, wytrwałość laktacji, wydajność mleka i zawartość tłuszczu w mleku. W efekcie stosowania tłuszczu zmniejszają się wahania masy ciała krów, co rzutuje na skrócenie okresu od wycielenia do pierwszej rui oraz wzrost wskaźnika zapładnialności. Wskaźnik rozrodu ulega poprawie nie tylko dzięki lepszemu statusowi energetycznemu krowy, ale również poprzez korzystny wpływ tłuszczu chronionego na gospodarkę hormonalną.

Opracował: Leszek Nieszała

* ekstruzja inaczej tłoczenie