Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

QMP sposobem na dobrą wołowinę – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

QMP sposobem na dobrą wołowinę


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego planuje stworzenie sieci ekspertów ds. bydła mięsnego, którzy będą bezpośrednio dostepni dla hodowców. Pierwszym krokiem w tej specjalizacji było spotkanie organizowane przez PZPBM i CDR w Brwinowie dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych oraz doradców z firm paszowych. Spotkanie to miało na celu zainicjowanie cyklu szkoleń dla osób pracujących w terenie z rolnikami zajmującymi się produkcją żywca wołowego dobrej jakości. Kontynuacją tych spotkań będzie wyszkolenie kadry kilkudziesięciu osób, które w sposób fachowy będą doradzać hodowcom bydła mięsnego m.in. przy doborze odpowiednich zwierząt do rozrodu, odpowiednim i właściwie zbilansowanym żywieniu, późniejszego wychowu cieląt. Ponadto będą także doradzać rolnikom w kwestii zorganizowania odpowiedniego systemu utrzymania bydła mięsnego i właściwej profilaktyce weterynaryjnej. Wszystkie te zabiegi będą zmierzały do wyprodukowania włowiny wysokiej jakości w systemie QMP, w którym producenci będą mieli dodatkowe korzyści w postaci wyższej ceny w skupie o 1-2zł/kg wagi WBC. Dodatkowo w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków PROW gospodarstwo posiadające certyfikat QMP otrzyma dodatkowo 2 punkty do wniosku.

Zbigniew Kierznowski

PZDR w Zambrowie