Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Porodówka najlepszym miejscem do wycielania krów – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Porodówka najlepszym miejscem do wycielania krów


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Przed porodem w naturalnych warunkach krowa szuka samotności i schronienia odchodząc od stada. Dlatego też umieszczenie krowy na 10-14 dni przed wycieleniem w kojcu porodowym spełnia wymogi dobrostanu bydła. Swoboda ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju ułatwiają poród.

Dobra obserwacja i funkcjonalność kojca

Kojec porodowy powinien być umieszczony w miejscu spokojnym i łatwo dostępnym, obok którego osoba obsługująca przechodzi często w ciągu dnia. Ułatwia to obserwację i nadzór nad zachowaniem przebywających w nim zwierząt.

Przy równomiernym rozkładzie wycieleń zaleca się jeden kojec porodowy na 20-30 krów o wymiarach 3 x 4 m i wysokości minimalnej przegród 1,3 m. W dużych stadach krów może być porodówka grupowa – zaleca się 8-10 m2 kojca na każdą krowę (należy zapewnić możliwość odizolowania fragmentu kojca o powierzchni przynajmniej 9 m2 jako obszaru porodowego). Wadą porodówki zbiorowej jest możliwość ssania przez cielę obcej krowy. Porodówki zbiorowe nie zdają egzaminu przy utrzymywaniu krów w systemie obór uwięziowych.

Przegrody kojca powinny być pełne, jeśli za nimi przebywają inne krowy. Dopuszcza się również przegrody ażurowe, o szczelinach pomiędzy elementami przegród nie szerszych niż 10 cm. Należy zapewnić możliwość usunięcia przegród w sytuacji awaryjnej Każdy kojec powinien być wyposażony w furtkę (otwieraną na zewnątrz). Dobrze zdaje egzamin również przesmyk zapewniający łatwe wejście i wyjście dla obsługi. Należy także zapewnić możliwość zabrania leżącej krowy przez odpowiednią bramkę. Ponadto bardzo przydatna jest możliwość tymczasowego unieruchomienia krowy w kojcu porodowym (w okresie wykonania koniecznych zabiegów), poprzez instalację samoblokującej przegrody paszowej.

Stały dostęp do wody i paszy

Przegroda paszowa powinna zapewniać łatwy dostęp do paszy i wody oraz zapobiegać wydostawaniu się cieląt na zewnątrz. Krowa bezpośrednio po porodzie powinna przez 20-30 minut stać i pobierać paszę oraz wodę, aby napełnić żwacz. Dobrze jest podać ciepłe pójło przygotowane z lekko osolonej wody i otrąb pszennych i bardzo dobrej jakości siano. Woda i wysokiej jakości pasza wypełniają i obciążają żwacz, co nie pozwala na jego przesunięcie. Firmy paszowe oferują różnego rodzaju specyfiki (dodawane do wody i paszy) wzmacniające krowę po porodzie, które należy w sposób umiejętny i przemyślany wykorzystywać.

Zachowanie higieny i czystości

Podłoga nie może być śliska. Każdy kojec porodowy powinien mieć własny otwór odpływowy, co umożliwia indywidualne jego mycie i dezynfekcję.

Zaleca się umieszczenie urządzenia do mycia rąk w pobliżu kojca porodowego oraz bardzo dobre oświetlenie dzienne i sztuczne. Kojec porodowy musi być czysty i zaścielony świeżą słomą przed każdym porodem. Ściółkę należy codziennie uzupełniać, a zabrudzoną i obornik usuwać. Ważna jest dobra wentylacja, brak wilgoci, a przeciągi i przewiewy są niedopuszczalne.

Dobrze urządzona porodówka ma następujące zalety:

  • zapewnia kontakt fizyczny cielęcia z krową; u krowy występuje silny odruch wylizywania nowonarodzonego cielęcia,
  • lizanie noworodka stymuluje szybsze uaktywnianie narządów zmysłów i ruchu cielęcia a u krowy stymuluje odejście łożyska,
  • fizyczny kontakt cielęcia z matką w ciągu pierwszej doby po urodzeniu korzystnie wpływa na zdolność jelit cielęcia do skutecznego wchłaniania przeciwciał zawartych w siarze,
  • pozwala na swobodę ruchu oraz zapewnia suche i wygodne legowisko. Nowonarodzone cielęta spędzają 16-18 godzin na dobę w pozycji leżącej.

Stanisław Nowowiejski