Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Odchów młodzieży na głębokiej ściółce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Odchów młodzieży na głębokiej ściółce


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Budynek inwentarski jest jednym z ważniejszych elementów środowiska bytowania zwierząt. Dlatego też osoby zainteresowane budową, rozbudową, adaptacją czy też modernizacją budynków inwentarskich dla młodzieży remontowej (cielęta + jałówki od 0,5 do 1,5 roku), powinni dużo uwagi poświęcić na dobór takich rozwiązań technologicznych, które będą energooszczędne, a jednocześnie zapewnią zwierzętom komfort bytowania i nie będą uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Dodatkowo system utrzymania ww. młodzieży powinien być zbliżony do systemu utrzymania krów.

Cielęta i jałówki, tak jak krowy powinny mieć możliwość ruchu na świeżym powietrzu na wybiegu lub okólniku poza sezonem pastwiskowym.

Od wielu lat znany i stosowany jest system wolnostanowiskowy utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce. Odchów na głębokiej ściółce jest ekonomicznie uzasadniony, zapewnia zwierzętom komfort bytowania, a jednocześnie pozwala spełnić przez gospodarstwo rolne minimalne wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance).

bydl035Obora wolnostanowiskowa ze stodoły

Przedstawiam opracowany i wdrożony projekt wolnostanowiskowego systemu utrzymania młodzieży w istniejącej wcześniej stodole w gospodarstwie Janusza Niemyjskiego mieszkającego we wsi Stare Radziszewo, gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki.

W zaprojektowanej części legowiskowo-spacerowej pogłębiono pomieszczenie tak aby można było magazynować obornik przez okres około 1/2 roku. W części legowiskowej wyodrębniono kojce grupowe bez boksów w liczbie – 4 sztuki, co umożliwia podzielenie jałówek na grupy wiekowe. Zachowano minimalne wymagane powierzchnie w kojcach dla poszczególnych kategorii zwierząt. Przegrody technologiczne od strony stołu paszowego (drabiny holenderskie) dostosowano odpowiednio do zwierząt pod względem wysokości, prześwitów, wytrzymałości itp., aby spełniały swoją rolę. Centralnie zlokalizowany korytarz paszowy o szerokości 4,2 m pozwala na zadawanie pasz zbilansowanych, pełnoporcjowych – TMR przy użyciu nowoczesnych wozów paszowych. Prezentowany budynek dla młodzieży przystosowany został też do mechanicznego usuwania obornika, przy pomocy ładowacza czołowego ciągnikowego TUR. Obornik bezpośrednio ładowany jest na rozrzutnik obornika stojący obok budynku. Pracę ładowacza umożliwiają zaprojektowane szerokie wrota w ścianach bocznych budynku.

W budynku inwentarskim zastosowano naturalny system wentylacji i oświetlenia z wykorzystaniem przezroczystej kalenicy. Przezroczyste płyty kalenicy wpuszczają 4 razy więcej światła w porównaniu do okien ściennych.

Opisany system utrzymania zwierząt zapewnia dobre samopoczucie zwierząt, większy przyrost ciała, niższe koszty weterynaryjne a w efekcie dobry materiał genetyczny na reprodukcję stada.

Osoby zainteresowane przebudową pomieszczeń na ww. system utrzymania zwierząt mogą kontaktować się z doradcami PODR.

Kazimierz Szmurło