Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

O simentalach warto wiedzieć więcej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

O simentalach warto wiedzieć więcej


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Rasa simentalska ma mniejsze wymagania i można ją hodować w gorszych warunkach żywienia i utrzymania. Bydło tej rasy ma wiele zalet: zadowalającą wydajność i bardzo dobry skład mleka o niskiej liczbie komórek somatycznych, dobrą użytkowość mięsną oraz zdolności dostosowania i przetrwania w trudnych warunkach, przy zachowaniu zdrowia i doskonałym wykorzystaniu pasz objętościowych.

Simental pochodzi ze Szwajcarii i należy do najstarszych ras hodowanych w Europie. Obecnie po holsztyno-fryzach jest najpopularniejszą i najliczniejszą rasą na świecie, a ich populacja szacowana jest na około 42 mln sztuk ze stałą tendencją wzrostową. Obecność simentali na wszystkich kontynentach potwierdza ich duże zdolności adaptacyjne i wysoką produkcyjność w tak ekstremalnym klimacie i warunkach, jakie panują w wysokich Alpach czy na kontynencie afrykańskim.

Umaszczenie i dostosowanie

Simental posiada czerwono-białe lub biało-kremowe umaszczenie z białą głową oraz jasną śluzawicą i dopuszczalnymi ciemniejszymi okularami. Podbrzusze i wymię oraz dolna część kończyn powinny być białe. Skóra jest miękka, gruba i łatwo przesuwalna. Krowy osiągają ok. 145 cm wysokości w kłębie i masę ciała 650 – 800 kg, a buhaje od 900 – 1100 kg.

Bydło to jest doskonale przystosowane do wypasu pastwiskowego na pochyłych stokach i zboczach. Ma silne i dobrze spoinowane nogi, a racice twarde i odporne na ścieranie. Krowy nawet starsze chętnie się przemieszczają i pobierają duże ilości zielonki z pastwisk. Przy okresowym niedoborze pasz zwierzęta chętnie jedzą słomę i ograniczają produkcję zachowując zdrowotność i płodność. Natomiast, gdy nastąpi poprawa żywienia krowy szybko regenerują siły i zwiększają wydajność mleka, a opasy nadrabiają przyrosty masy ciała.

Ważne wymagania

Hodowcy rasy simentalskiej od krów oczekują zadowalającej produkcji mleka wysokiej jakości, a od potomstwa wysokich przyrostów i produkcji wołowiny kulinarnej o dobrych standardach jakościowych. Również wybrakowane krowy stanowią wartościowy materiał rzeźny, a cielęta łatwo się sprzedaje gdyż są poszukiwane przez kupców zagranicznych i krajowych. Dlatego też bydło tej rasy doskonalone jest w typie: mleczno-mięsnym, mlecznym z zachowaniem cech mięsnych, jak również mięsnym – simental mięsny.

Dobra płodność

Rozród jest jednym z najważniejszych czynników w produkcji mleka i żywca wołowego. W stadach krów simentalskich przy prawidłowym nadzorze i zarządzaniu, wszystkie wskaźniki płodności mieszczą się w granicach normy i korzystnie wpływają na efekty ekonomiczne produkcji. Nawet w stadach o najwyższym poziomie wydajności okres międzywycieleniowy nie powinien przekraczać 390 dni, co pozwala wyprodukować więcej mleka i cieląt w całym okresie użytkowania krów. Natomiast wskaźnik inseminacyjny – zużycie nasienia na jedno skuteczne zacielenie wynosi poniżej 1,5 porcji nasienia.

Zdrowe wymiona

Choroby wymion w najwyższym stopniu pogarszają wskaźniki ekonomiczne gospodarstw mlecznych. Stany zapalne gruczołu mlecznego zmniejszają ilość produkowanego mleka i powodują wzrost komórek somatycznych. Genetycznie uwarunkowana odporność bydła simentalskiego na mastitis ogranicza te straty do minimum.

Dobre mleko

Mleko tej rasy ma duże walory smakowe, wysoką zawartość białka i suchej masy a niską komórek somatycznych. Odznacza się szczególną przydatnością do produkcji serów najwyższej jakości. Trzeba wiedzieć, że cena mleka jest i będzie coraz bardziej uzależniona od liczby komórek somatycznych oraz zawartości w nim suchej masy i białka. Ponadto wyrównana wydajność w laktacji u simentali pozwala na ich tańsze żywienie przy niskim zużyciu pasz treściwych.

Długowieczność

Okres użytkowania krów simentalskich powinien wynosić co najmniej pięć laktacji. W badaniach stwierdzono, że pełna efektywność produkcji mleka występuje aż do dziewiątej laktacji, a szczyt mleczności krowy osiągają zwykle w 5-6 laktacji. Jest to związane z ogólnym rozwojem organizmu, zwiększeniem kalibru, pojemności wymienia oraz przewodu pokarmowego. W gospodarstwach objętych badaniami było dużo krów starszych 12-14-letnich w dobrej kondycji i zdrowiu.

Krowy mamki i produkcja wołowiny

Dobra mleczność, bardzo łagodny i spokojny charakter oraz szereg innych zalet dobrego macierzyństwa i opieki nad potomstwem sprawia, że zwierzęta te są wykorzystywane jako krowy mamki w stadach mięsnych. Dzięki zdolnościom adaptacyjnym, silnej budowie i dobrym wykorzystywaniu pasz objętościowych rasa ta jest użytkowana w typie jednostronnie mięsnym w różnych strefach klimatycznych – w Afryce Południowej, USA, Kanadzie, Izraelu, Australii, a także w Polsce. Kraje, które specjalizują się w produkcji mięsa w oparciu o bydło simentalskie to: Argentyna, Australia, Nowa Zelandia, St. Zjednoczone, Południowa Afryka i Zimbabwe. Także w niektórych krajach europejskich takich jak W. Brytania, Szwecja, Dania i Irlandia coraz szerzej użytkuje się bydło simentalskie w stadach mięsnych.

Wydajność mleczna simentali jest zróżnicowana

Populacja bydła simentalskiego jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem typu jak i systemów użytkowania. Najmniejszą wydajność mają simentale mięsne, średnią doskonalone w typie mleczno-mięsnym 4,5-6 tys. kg, a najwyższą w typie mlecznym 6-8 tys. kg mleka.

Austria – pogłowie bydła 2 miliony sztuk, z czego 80% to rasa simentalska (1,6 mln szt.). Średnia wielkość stada wynosi 14,2 sztuk. W najlepszych stadach wydajność mleka przekracza 8 a nawet 10 tys. kg, o zawartości 5,31% tłuszczu i 3,72% białka, a rekordzistka rasy dała 14944 kg mleka o zawartości 5,48% tłuszczu i 3,65% białka.

Simentale niemieckie – mają średnią wydajność 7000 kg mleka przy 4,15% tłuszczu i 3,49% białka. Rekordy wydajności osiągają simentale w Bawarii, gdzie rasa ta ma najwięcej miłośników, a postęp hodowlany jest bardzo wysoki. W tym landzie najważniejsza jest tradycja i sukcesy gospodarstw. Historyczna wydajność przez 30 a nawet 50 lat zapisana wynosiła: 3000; 4500; 5000; 7000, a obecnie 10 tys. kg mleka od krowy i to głównie od simentali, rasy która stanowi 83% pogłowia krów. Należy nadmienić, że w landzie tym gospodarstwa są drobne o średniej wielkości – 25,8 krów w stadzie.

Simentale w Czechach – osiągają średnią wydajność 6175 kg mleka przy 4,08% tłuszczu i 3,46% białka.

Francja – z simentali szwajcarskich francuzi wyhodowali rasę montbeliarde. W odróżnieniu od simentali, montbeliardy charakteryzują się nieco lżejszym kalibrem z wyraźniej zaznaczonymi cechami mlecznymi. Średnia wydajność krów pod oceną wynosi 7752 kg mleka zawierającego 3,93% tłuszczu i 3,45% białka. Popularność montbeliardów wśród hodowców francuskich wynika z uwarunkowań ekonomicznych, bo większość z nich dąży do uzyskania maksymalnej produkcji, ale przy minimalnych kosztach, połączonych z łatwością utrzymania krów.

Simental w Polsce

Krajowa populacja bydła simentalskiego jest szacowana na ok. 100 tysięcy sztuk i występuje głównie w południowo-wschodnim rejonie Polski – Pogórze Karpackie i Bieszczady. Dominują tu gospodarstwa drobne, o niewysokiej kulturze rolnej. Ukształtowanie terenu, a także warunki klimatyczne są sprzyjające tylko dla bydła wytrzymałego, odpornego, niewybrednego w paszy oraz maksymalnie wykorzystującego użytki zielone. Jest to jeden z głównych powodów, dla których bydło simentalskie od wielu lat ma taką popularność w tym rejonie. W strukturze ras simental nie przekracza 1,5% pogłowia krajowego, a około 9 tysiące krów objętych jest kontrolą użytkowości mlecznej. Średnią wydajność krów ocenianych w 2009 roku w kraju przedstawia tabela. Z danych wynika, że w kraju 8904 krów ocenianych w rasie simentalskiej osiągnęła średnią wydajność od krowy 5254 kg mleka o przeciętnej zawartości 4,10% tłuszczu i 3,41% białka. Natomiast w województwie podlaskim 590 krów ocenianych w rasie simentalskiej osiągnęła średnią wydajność od krowy 5491 kg mleka o przeciętnej zawartości 4,15% tłuszczu i 3,46% białka. W Polsce największe stado simentali – hoduje Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki “Odrzechowa” liczące ok. 800 sztuk w tym: 400 krów dojnych o wydajności około 5600 l mleka od krowy.

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego powstał w 1994 roku i jest związkiem “rasowym”, skupiającym tylko hodowców bydła simentalskiego. Jest członkiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Na XXII Kongresie Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego Związek przystąpił do struktur europejskich.

Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych według ras – kraj wszystkie sektory 2009 rok

Lp. Rasa Przeciętna liczba krów Przeciętna wydajność
Mleka
(kg)
SM
(kg)
Tłuszcz
%
Białko
%
1
PHF czarno-biała
530 720
7 041
527
4,16
3,32
2
PHF czerwono-biała
16 716
6 465
487
4,17
3,35
3
Simentalska
8 904
5 254
394
4,10
3,41
4
Montbeliarde
1 312
7 125
543
4,12
3,49
5
Polska czerwona
2 342
3 913
298
4,26
3,34
6
Polska czerwono-biała
3 102
4 735
345
4,05
3,24
7
Polska czarno-biała
2 353
4 732
349
4,13
3,25
8
Białogrzbieta
234
4 089
300
4,04
3,29
9
Jersey
1 054
5 426
492
5,26
3,81
10
Brown swiss
104
6 350
488
4,21
3,48
Simentalska*
590
5491
418
4,15
3,46

*) wydajność krów rasy simentalskiej pod oceną w województwie podlaskim

Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem – jest realizatorem programu hodowlanego dla bydła rasy simentalskiej oraz autorem i wykonawcą programu oceny i selekcji buhajów tej rasy. Specjalizuje się również w hodowli i popularyzacji zarodowych buhajów simentalskich, a także w produkcji i dystrybucji nasiennia buhajów tej rasy, zarówno dla populacji simentalskiej, jak i do unasieniania towarowego na terenie całego kraju. Od 10 lat współpracuje z niemiecką stacją Besamungsverein Neust adt a.d. Aisch w Bawarii. Wspólne testowanie buhajów owocuje włączeniem do hodowli, zarówno polskiej jak i niemieckiej, najlepiej ocenionych buhajów rasy simentalskiej.

Stanisław Nowowiejski