Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Co robić, gdy brakuje kwoty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Co robić, gdy brakuje kwoty


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W krajach UE spotyka się często puste stanowiska w oborach, bo brakuje kwoty. Ten sam problem dotyka również coraz większe grono naszych rolników. Przy wzroście wydajności krów w każdej oborze mogą pojawić się wolne stanowiska, gdy kwoty nie uda się powiększyć. Wtedy rozwiązaniem alternatywnym może być wzrost pogłowia bydła opasowego

Wcześniejsze zasuszanie krów

W obawie przed karą za przekroczenie kwoty wielu rolników wcześniej zasuszyło krowy skracając laktację. Jest to dość niebezpieczne postępowanie szczególnie w przypadku wysokowydajnych krów. Rasa holsztyńsko-fryzyjska, przy długim okresie zasuszenia jest podatna do otłuszczenia. Krowy kończące produkcję mleka hormonalnie przestawiają się na odkładanie tłuszczu i przy wydłużonym okresie spoczynku poprawiają kondycję w kierunku opasowym.

Dlatego należy takie sztuki żywić dawkami ubogimi w energię stosując dużo siana, słomy i ograniczoną ilością kiszonki ze starszych traw (10-15 kg) oraz odpowiednie dodatki dla krów zasususznych. Kiszonkę z kukurydzy, która jest paszą wybitnie energetyczną i tuczącą należy ograniczyć do minimum (3-5 kg). Przez cały okres zasuszenia kontrolować kondycję krów, aby nie dopuścić do zatuczenia. Na trzy tygodnie przed porodem należy stopniowo wprowadzać paszę treściwą w dawce od 0,5 do 3 kg i zwiększać ilość kiszonki z kukurydzy. W okresie tym niemożliwe jest otłuszczenie, gdyż pogarsza się apetyt, a zmiany w metabolizmie powodują “przestawienie” krowy na wytwarzanie siary.

Należy pamiętać, że krowy, które w okresie zasuszenia osiągają bardzo dobrą kondycję mają z reguły wydłużoną ciążę, co prowadzi do zwiększenia masy płodu i jest przyczyną ciężkiego porodu. Masa płodu często przekracza 50 kg, co utrudnia poród. Ponadto krowy zatuczone tracą apetyt w ostatnich 1-2 tygodniach ciąży i nie rozpoczynają laktacji z dobrą żernością. Niskie pobieranie pasz powoduje ujemny bilans energetyczny, który powoduje nadmierną ilość chorób metabolicznych, które nasilają się w stadzie (ketoza, przemieszczenie trawieńca, stłuszczenie wątroby, kwasica, trudności w rozrodzie oraz podatność na mastitis).

Dłuższy odchów cieląt przeznaczonych na sprzedaż

W gospodarstwach mlecznych hodowcy bardzo szybko pozbywają się cieląt głównie byczków niepotrzebnych do reprodukcji stada. Przy nadwyżkach mleka warto się zastanowić nad ich odchowem. Na 1 kg przyrostu cielę zużywa średnio 10 litrów mleka. Cielęta odchowane będą przyuczone do picia z wiadra oraz pobierania paszy treściwej i siana. Takie cielęta nadają się do transportu i mogą być sprzedane lub pozostawione na opas we własnym gospodarstwie. Na rynku ciągle brakuje odchowanych cieląt. Buhajki holsztyńsko-fryzyjskie mają szybkie tempo wzrostu i dobre przyrosty masy ciała przy bardzo złym umięśnieniu (tabela). Uzyskują niską klasyfikację, a ich mięso idzie do przerobu, bo nie nadaje się na wołowinę kulinarną.

Wykorzystać rasy mięsne do krzyżowania towarowego krów mlecznych

W dobrze prowadzonych stadach mlecznych do 30% krów o niższej wydajności można unasienniać nasieniem ras mięsnych. Dobry buhaj mięsny w inseminacji, to tysiące cieląt krzyżówkowych doskonale nadających się do opasu. Najbardziej popularną i zalecaną rasą do krzyżowania jest limousine i piemontese następnie simental mięsny, charolaise. Potomstwo po tych rasach osiąga dobre przyrosty, bardzo dobre umięśnienie, małe otłuszczenie, doskonałą jakość mięsa oraz wysoki jego udział w tuszy i łatwe porody. Najmniej popularna jest rasa hereford i angus, które z racji mniejszego kalibru nie poprawiają istotnie tempa wzrostu mieszańców a ich tusze łatwo się otłuszczają. Natomiast rasy te doskonale nadają się na krowy mamki w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

Rasa belgijska błękitno-biała (dostępne nasienie) – buhaj tej rasy to prawdziwy kulturysta wśród bydła mięsnego. Na skutek selekcji 80% populacji jest nosicielem genu podwójnego umięśnienia zadu, co daje bardzo szeroką rozłupaną polędwicę. Jednak największe wrażenie wywołuje potężnie umięśniony zad z wydatnymi szynkami oraz bardzo dobrze umięśnione łopatki. Te olbrzymie mięśnie są rozmieszczone na stosunkowo delikatnym kośćcu. Wydajność rzeźna opasów wynosi pow. 70%. Z bydła tego uzyskuje się bardzo dużą masę surowca o wyrafinowanych walorach kulinarnych poszukiwanego i cenionego przez hurtowników i restauratorów.

Hodowcy belgijscy w tej rasie szczególnie cenią: wybitne umięśnienie, bez tendencji do odkładania tłuszczu, wysoką efektywność wykorzystania pasz, niezwykle łagodne usposobienie przy grupowym utrzymaniu, łatwość porodów cieląt krzyżówkowych; rasę BBB uznano za doskonały komponent do kojarzenia z rasami mlecznymi.

Wyniki doświadczenia przeprowadzonego w Belgii
Rasa
Masa w wieku
12 miesięcy
kg
Dzienne zużycie paszy
kg
Przyrost dobowy
kg
Zysk dzienny FB
BBB
508
5,2
1540
+ 121,00
BBB x hf
514
6,0
1490
+ 29,00
hf
490
6,5
1380
-2,00
BBB – rasa belgijska błękitno-biała; hf – rasa holsztyńsko-fryzyjska; BBB x hf – krzyżówka towarowa.

Cielęta krzyżówkowe mają gabaryty i masę porównywalne z parametrami cieląt hf i dopiero w wieku ok. 6 miesięcy następuje szybki rozwój mięśni zadu, szczególnie ud oraz łopatki i zmienia się umaszczenie niektórych partii ciała. W woj. wielkopolskim przeprowadzono bardzo udany eksperyment, wykorzystując 4000 porcji nasienia buhajów BBB przekazanego z Belgii. Staranny dobór krów h f do krzyżowania towarowego pod względem łatwości porodów (budowa zadu) sprawiły, że nie odnotowano ani jednego porodu ciężkiego wymagającego interwencji lekarza weterynarii.

Stanisław Nowowiejski