Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Białogrzbiete czempionki z Dubaśna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Białogrzbiete czempionki z Dubaśna


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

bydl040

O hodowli krów rasy białogrzbietej rozmawiamy z Krystyną i Henrykiem Rybałtami, gospodarzami z Dubaśna w powiecie sokólskim.

Skąd wzięło się zainteresowanie rasą bydła białogrzbiete?

– Krowy tej rasy w gospodarstwie były od dawna, zwykle 1-2 sztuki. Zawsze wyróżniały się spośród innych, a mieliśmy wtedy jeszcze bydło biało-czarne i biało-czerwone. Hodowaliśmy także trzodę chlewną, ale w pewnym momencie trzeba się było zdecydować, czy hodować świnie na większą skalę, czy zwiększać stado bydła. Zdecydowaliśmy się na bydło. W 2005 dowiedzieliśmy się, że na białogrzbiete można otrzymać dopłaty, mieliśmy wtedy 4 krowy i jedną jałówkę cielną, zgłosiliśmy je do programu. W chwili obecnej zgłaszamy 11 sztuk białogrzbietych. Program rolnośrodowiskowy w gospodarstwie realizujemy od 5 lat, pakiet ochrony zasobów genetycznych zwierząt od 4 lat. W 2011 roku planujemy je kontynuować.

bydl040aJakie sukcesy macie w hodowli krów rasy białogrzbietej?

– W 2008 roku po raz pierwszy zgłosiliśmy krowę tej rasy do konkursu podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie i już w tym roku krowa o imieniu “Mućka” zdobyła tytuł czempiona w kategorii bydło ras rodzimych. Ten sam wynik powtórzyła jeszcze rok później. W 2010 roku podczas targów “Polagra” w Poznaniu wystawiliśmy krowę o imieniu “Gerda”, która również zdobyła tytuł czempiona w swojej kategorii.

Krowy do konkursu typujemy w porozumieniu z Akademią Rolniczą w Lublinie. Pracownicy uczelni również pomagają w załatwieniu wszelkich formalności.

Jakie zalety posiadają krowy rasy białogrzbiete, jaką osiągają wydajność mleczną?

– Można powiedzieć, że mają same plusy. Są odporne na choroby, łatwo się je kryje, mają łatwe porody. Z żywieniem także nie ma problemów. Na ogół są spokojne. Jeśli chodzi o wydajność to rekordzistka w naszym stadzie osiągnęła wydajność 7200 l, a średnio jest to 6000-6500 litrów.

Jakie macie państwo plany związane z hodowlą krów tej rasy?

-Ze względu na zalety tych krów będziemy dążyć do tego aby całe stado w naszym gospodarstwie było rasy białogrzbietej.

Rozmawiały: Marta Cilulko i Anna Gęślicka