Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wentylacja budynków inwentarskich zimą – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wentylacja budynków inwentarskich zimą


Print Friendly, PDF & Email

Zadaniem wentylacji jest ciągła wymiana powietrza w budynku, polegająca na napływie świeżego powietrza z zewnątrz celem usunięcia już zużytego, które zawiera szkodliwe gazy (amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla), nadmiar pary wodnej oraz nieprzyjazne zapachy emitowane przez zwierzęta.

Samo wentylowanie budynku  nie wystacza

Wentylowanie budynku inwentarskiego odbywa się dzięki przewietrzaniu na skutek porowatości materiałów budowlanych, nieszczelności otworów okiennych, wrót, a przede wszystkim w wyniku otwierania okien i drzwi. Jednak przy tej ostatniej formie istotna jest ostrożność, gdyż bydło mimo, że jest odporne na działanie niskich temperatur, wykazuje dużą wrażliwość na przeciągi. Samo przewietrzanie jest zazwyczaj niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu i konieczne jest zastosowanie urządzeń wentylacyjnych.

Dlaczego sprawna wentylacja jest tak ważna?

Zastosowanie właściwej wentylacji pomagającej w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu w oborze ma istotny wpływ na zdrowie, kondycję krów, jak również na efektywność procesu produkcyjnego. Przy mlecznej produkcji należy zwracać uwagę zarówno na pasze stosowane w żywieniu, jak również na ilość i jakość powietrza jako czynnika niezbędnego do zachowania zdrowotności stada i wysokiej produkcji krów. Niedobór świeżego powietrza będzie powodował gorsze pobieranie paszy, co wpłynie na obniżenie wydajności mlecznej. Niewydajna wentylacja powoduje zmniejszoną wymianę powietrza w oborze co skutkuje: wzrostem temperatury oraz zwiększeniem zawartości gazów w powietrzu.

Dla sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej ważne jest, aby zachować odpowiedni stosunek kanałów wywiewnych do nawiewnych, który powinien wynosić jak 1:0,7. Kanał wywiewny musi mieć odpowiednią wysokość, aby zapewnić odpowiedni ciąg powietrza, a jego koniec powinien znajdować się minimum 50 cm nad kalenicą dachu. Nie można pominąć ocieplenia kanałów wywiewnych, by wychodzące z budynku ciepłe powietrze nie ochładzało się zbyt szybko. Przy braku izolacji w budynku będzie panowała zawyżona wilgotność, która sprzyja rozprzestrzenianiu się pleśni oraz może powodować choroby płuc u bydła.

Marek Gozdur