Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Technologia tuczu świń w systemie na głębokiej ściółce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Technologia tuczu świń w systemie na głębokiej ściółce


Print Friendly, PDF & Email

730_1 

Przedsięwzięcia budowlane to najbardziej kosztowne inwestycje w produkcji zwierzęcej. Zatem w interesie rolnika jest wybór takich rozwiązań technologicznych, które będą energooszczędne, funkcjonalne, bezpieczne, a jednocześnie spełniające standardy dotyczące minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance). Poprawne, nowoczesne rozwiązania technologiczne budynków inwentarskich obejmują system utrzymania zwierząt, system żywienia, transportu i zadawania paszy oraz system usuwania odchodów.

Przedstawiam projekt technologiczny tuczu świń w systemie na głębokiej ściółce, który został wdrożony w gospodarstwie rolnym Jana Uszyńskiego, zam. Czaje Wólka, gmina Ciechanowiec. O zastosowaniu tego systemu w gospodarstwie zaważyło wiele czynników. Najważniejsze z nich to posiadany areał ziemi, jakość gleb a także istniejące i planowane do modernizacji budynki inwentarskie. Ostateczną decyzję pan Jan podjął po konsultacji ze służbą doradczą PODR Szepietowo, jak również po wysłuchaniu opinii rolników praktyków, którzy dokonali modernizacji własnych chlewni.

Prezentowany projekt w części legowiskowo-spacerowej przewidział pogłębienie pomieszczenia tak, aby można było w nim magazynować obornik przez okres minimum pół roku. Po uzyskaniu głębokiej ściółki równej ostatniego stopnia schodów, przewidzianej na jeden etap produkcyjny, rolnik usuwa obornik za pośrednictwem ładowacza czołowego TUR. W celu ułatwienia tych prac zaprojektowano specjalne wrota i przegrody z desek z możliwością szybkiego ich demontażu.

W tej części tuczarni sukcesywnie dosypywana jest cienka warstwa ściółki, która zapewnia czyste, suche i niebudzące zastrzeżeń pod kątem zdrowotności świń miejsce legowiskowe.

Dodatkowo, aby osiągnąć dobre wyniki produkcyjne w chowie ściołowym, już na etapie tworzenia projektu należy wziąć pod uwagę minimalną powierzchnię boksu przeznaczoną na jednego tucznika nie mniejszą niż 0,8 m2. Powierzchnia ta pełni rolę zarówno części legowiskowej jak też spacerowej. Przemieszczanie się zwierząt z części legowiskowo-spacerowej do części żywieniowej odbywa się za pomocą schodów. W części żywieniowej na podeście zamontowano automaty paszowe uzupełniane paszą treściwą pełnoporcjową. Wymienione urządzenia dodatkowo wyposażono w poidła dostosowane do poszczególnych grup zwierząt.

Wszelkich informacji dotyczących przedstawionego tematu udzielą doradcy Podlaskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Kazimierz Szmurło