Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podłogi w oborach dla krów mlecznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podłogi w oborach dla krów mlecznych


Print Friendly, PDF & Email

Podłogi na korytarzach gnojowo-spacerowych w oborach dla krów mlecznych są kluczowym elementem wpływającym na stan kończyn, w tym racic, a pośrednio na uzyskiwane efekty produkcyjne.

Zgodnie w wymaganiami dobrostanu zwierząt podłoga powinna być gładka, nieśliska, twarda, równa i stabilna. Stąpanie zwierząt nie powinno wywoływać dodatkowych ponadstandardowych efektów dźwiękowych, które mogą wywoływać objawy strachu u krów. Krowy preferują nawierzchnie miękkie i elastyczne, co wynika z budowy anatomicznej racic. Najbardziej naturalnym podłożem w ciągach komunikacyjnych jest ściółka, ale ze względów technologicznych ten typ nawierzchni jest w zdecydowanej mniejszości w nowobudowanych oborach. W większości nowych obór wolnostanowiskowych stosuje się nawierzchnie nie ścielone pełne lub szczelinowe. Podłogi takie są z reguły wilgotne, śliskie i często prowadzą do mechanicznych urazów kończyn oraz stanów zapalnych racic oraz stawów. Powodują również zwiększenie ryzyka poślizgnięcia krów i poważniejszych uszkodzeń zarówno nóg jak oraz wymienia.

Przy utrzymaniu krów na podłogach pełnych lub rusztowych należy zastosować takie technologie przygotowania nawierzchni, które ograniczają zagrożenia dla zwierząt.

Podłogi pełne mogą być ulepszone już na etapie ich wylewania. Do zastosowania są dwie podstawowe metody: szczotkowanie betonu oraz wyciskanie świeżo wylanego betonu. Dzięki szczotkowaniu (miotełkowaniu) uzyskuje się powierzchnię niejednolitą, w pewnym zakresie antypoślizgową. Wadą tej metody jest dość szybkie wycieranie się nierówności, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu i stosowaniu mechanicznego zgarniania odchodów na korytarzach. Alternatywą dla szczotkowania jest wyciskanie w świeżym betonie wgłębień przez zastosowanie kratownic. Kształt wyżłobień to najczęściej kwadraty lub romby usytuowane tak, aby ich krawędzie nie były równoległe do linii czołowej urządzeń zgarniających odchody z korytarzy.

W podłogach pełnych, po wylaniu i zestaleniu się nawierzchni, lub w budynkach wcześniej użytkowanych, zastosować można metodę nacinania wyżłobień na głębokość 0,5 – 1,5 cm. Nacięcia mogą być jednokierunkowe lub krzyżujące się, tworzące romby lub prostokąty o wymiarach boków około 10 cm. Należy pamiętać, podobnie jak w przypadku podłóg wyciskanych, o takim ukierunkowaniu żłobień, które nie będzie utrudniało pracy urządzeń zgarniających i nie powodowało uszkodzeń krawędzi szczelin.

Technologią zapewne najlepszą ze względu na komfort poruszania się krów, ale zwykle w takich przypadkach najdroższą, jest pokrycie całej powierzchni spacerowo-gnojowej specjalistycznymi, cienkimi, elastycznymi materacami gumowymi o fakturze zapobiegającej poślizgnięciu się zwierząt. Uzupełnieniem takiego rozwiązania są ułożone w miejscach najczęstszego przemieszczania się krów materace z nawierzchnią ścierną, powodujące systematyczne ścieranie się racic i poprawiające ich stan. Podobną metodę zastosować można również do poprawy jakości podłóg szczelinowych stosując ażurowe, elastyczne, gumowe materace montowane na rusztach betonowych. Część powierzchni rusztów może być również przykryta materacami z powierzchnią ścierną.

Dariusz Gaszewski

PZDR w Białymstoku