Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kombiboksy zamiast uwięzi – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kombiboksy zamiast uwięzi


Print Friendly, PDF & Email

729_1

Dzięki małym kosztom inwestycyjnym, w zakresie przebudowy istniejących budynków inwentarskich, obora wolnostanowiskowa kombiboksowa jest w zasięgu możliwości każdego rolnika chcącego podjąć restrukturyzację gospodarstwa.

Modernizacja, adaptacja, czy też przebudowa istniejących już obór uwięziowych to dobry moment na zmianę systemu utrzymania bydła poprzez:

  • zdemontowanie stanowisk uwięziowych i zastąpienie ich boksami legowiskowo-żywieniowymi tzw. kombiboksami;
  • wymianę małych żłobów na stół paszowy;
  • poszerzenie istniejących kanałów gnojowych.

Takie rozwiązanie sprawia, że układ starych obór uwięziowych zostaje zachowany, a więc korytarz paszowy usytuowany centralnie w oborze oraz dwa boczne korytarze gnojowe. Nie zmieniają się również wymiary budynków. Dzięki takiemu systemowi utrzymania, krowy mają zapewniony swobodny ruch. Zwierzęta nie cisną się do żłobów, mając do nich dostęp z niezależnych legowisk. System umożliwia też łatwy dostęp do wody, ponieważ każde poidło przeznaczone jest dla jednej lub dwóch krów.

Kolejną zaletą wolnostanowiskowego chowu i hodowli bydła jest praktyczniejsze wykorzystanie przestrzeni budynku obory. W odróżnieniu od obór wolnostanowiskowych boksowych, omawiany system pozwala pomniejszyć skutki hierarchicznego podziału bydła.

W zmodernizowanej oborze Józefa Gierosa, mieszkającego w Kosiorkach gmina Ciechanowiec, krowy utrzymywane są w systemie płytko-ściołowym kombiboksowym. Usuwanie obornika odbywa się dwa razy dziennie za pomocą urządzenia hydraulicznego typu delta. System ten umożliwił rolnikowi pozyskiwanie mleka w hali udojowej typu „rybia ość”, 2 x 3 stanowisk udojowych, co przyniosło dodatkowe korzyści, a mianowicie:

  • wygodniejszy dój w pozycji na stojąco;
  • wyższą jakość produkowanego mleka;
  • umożliwił zwierzętom ruch, co poprawiło ich zdrowotność a także lepszą obserwację rui;
  • łatwiejsze utrzymanie czystości zwierząt.

Osoby zainteresowane przebudową, rozbudową i adaptacją istniejących budynków inwentarskich z możliwością zastosowania wyżej wymienionego systemu utrzymania bydła, mogą konsultować się ze służbą doradczą PODR Szepietowo.

Kazimierz Szmurło