Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kojce z mechanizmami samoblokującymi dla loch prośnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kojce z mechanizmami samoblokującymi dla loch prośnych


Print Friendly, PDF & Email

Kojce z mechanizmami samoblokującymi umożliwiają zwierzętom pobieranie paszy bez stresu a hodowcy stwarzają lepsze warunki do obsługi zwierząt.

 Ważnym elementem decydującym o funkcjonalności budynku chlewni jest zastosowanie kojców zbiorowych z mechanizmami samoblokującymi dla loch prośnych. Ich zastosowanie w układzie zblokowanym od 5 do 10 sztuk w prawidłowo ukształtowanych kojcach, łączy zalety chowu zbiorowego jak i indywidualnego. Lochy spożywają przydzieloną im porcję paszy w spokoju, bez niepotrzebnych stresów, nie będąc przy tym niepokojone przez pozostałe sztuki. Wydzielenie indywidualnych stanowisk żywieniowych i możliwości blokowania dostępu do nich, zapewnia rozgraniczenie zdolności szybkiego pobierania paszy od spożywanej ilości przez poszczególne zwierzęta. Dodatkowo przy utrzymywaniu w grupie technologicznej loch o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na paszę, wymieniony system umożliwia rolnikowi różnicowanie ilości paszy wydawanej poszczególnym sztukom. Sprzyja temu zastosowanie mechanizmu ogólnego blokowania, który ma tę właściwość, że w momencie jego zadziałania wszystkie lochy znajdujące się na stanowiskach indywidualnych ulegną zablokowaniu. Moment ten umożliwia hodowcy (w systemie ściółkowym) usunięcie z części legowiskowo-spacerowej (ok. 2 m2/szt.) obornika, który za pomocą ładowacza czołowego TUR ładowany jest bezpośrednio na płytę obornikową usytuowaną w pobliżu obiektu po obu jego stronach.

kojce_1
Kojce z mechanizmami samoblokującymi stwarzają możliwość odseparowania poszczególnych sztuk od reszty stada. Ma to istotne znaczenie w przypadku łączenia loch z różnych stad w jedną grupę technologiczną. W takim przypadku dochodzi często do walk hierarchicznych pomiędzy zwierzętami. Przedstawiany system umożliwia, że każde ze zwierząt może w dowolnej chwili zająć stanowisko indywidualne i zablokować je, czyniąc tym samym niedostępnym dla pozostałych sztuk w kojcu.

Spełnienie optymalnych warunków środowiskowych ww. grupie technologicznej zwierząt, zdecydowanie wpłynie na poprawę ich zdrowotności jak też wyników produkcyjnych a jednocześnie zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji oraz zwiększenie dochodu rolniczego.

Prezentowany system został wdrożony w gospodarstwie Ireneusza Olszewskiego mieszkającego we wsi Piętki Szeligi, gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki. Osoby zainteresowane omawianym systemem utrzymania loch prośnych mogą konsultować się ze służbą doradczą PODR Szepietowo.

Kazimierz Szmurło