Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Drabina paszowa skośna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Drabina paszowa skośna


Print Friendly, PDF & Email

 

Projekt zastosowania drabiny paszowej skośnej w oborze wolnostanowiskowej.

Przegrody technologiczne to: drabiny paszowe, wygrodzenia stanowiskowe oraz wszelkiego rodzaju bramki selekcyjne w budynkach inwentarskich. Dlatego też osoby zainteresowane budową, rozbudową, adaptacją czy też modernizacją budynków inwentarskich, muszą dużo uwagi poświęcić na prawidłowe obliczenia wymiarów przegród i elementów stanowisk, które powinny być dostosowane do wieku zwierzęcia pod względem wysokości, prześwitów, wytrzymałości itp. aby spełniały swoją rolę.

Do najważniejszych przegród technologicznych stosowanych w budynku, decydujących o jego funkcjonalności, należą różnego rodzaju drabiny paszowe. Drabiny paszowe oddzielają zwierzęta od stołu paszowego w oborach wolnostanowiskowych. Ich budowa i montaż umożliwia stały dostęp do paszy a jednocześnie wyklucza rywalizację między zwierzętami. Obecnie spośród różnego rodzaju przegród paszowych, najczęściej montowane są drabiny paszowe skośne, które cieszą się coraz większym uznaniem wśród rolników podejmujących inwestycje budowlane związane z utrzymaniem bydła w systemie wolnostanowiskowym.

W związku z tym przybliżamy projekt z zastosowaniem drabiny paszowej skośnej w gospodarstwie rolnym Tadeusza Pikulińskiego mieszkającego we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki. Prezentowane rozwiązanie wdrożono w systemie wolnostanowiskowym utrzymania młodzieży w istniejącej wcześniej stodole po jej adaptacji.

W zaprojektowanej części legowiskowo-spacerowej zastosowano drabinę skośną. Przegrodę i jej parametry technologiczne (wysokość, wytrzymałość, prześwity między prętami) od strony stołu paszowego dostosowano do odpowiedniej kategorii zwierząt zgodnie z opracowanym szkicem technologicznym (rys. 1.). Przy montażu drabiny skośnej dużo uwagi poświęcono projektowaniu poziomu dna żłobu ponad poziom stanowiska, jak też wysokości krawędzi żłobu od poziomu racic zwierzęcia. Powyższe elementy technologiczne uwzględniono również w prezentowanym szkicu technologicznym. Przedstawiany projekt dodatkowo pokazuje wysokość montażu drabin paszowych (od poziomu stanowiska) dla odpowiedniej grupy technologicznej zwierząt.

762_1

System utrzymania zwierząt z zastosowaniem drabiny skośnej wyklucza rywalizację między zwierzętami. Zapewnia zmniejszenie strat paszy przy karmieniu bydła w kojcach grupowych, podnosi komfort utrzymania zwierząt, obniża koszty materiałowe i robocizny przy urządzaniu budynków.

Osoby zainteresowane przebudową pomieszczeń na opisywany system utrzymania zwierząt mogą kontaktować się w tej sprawie ze służbą doradczą PODR w Szepietowie.

Kazimierz Szmurło