Przygotowanie pasieki do zimowania polega przede wszystkim na przygotowaniu samych pszczół i zapewnieniu odnowy biologicznej rodzinie pszczelej, gdyż pszczoły, które będą zimowały powinny być młode i nie spracowane (z zapasami ciała tłuszczowego), czyli dożywione i wypoczęte. Intensywny rozwój rodzin pszczelich w okresie od III dekady lipca przez sierpień do II dekady września gwarantuje zazimowanie silnych rodzin. W celu poznania aktualnego stanu rodzin pszczelich, należy już na początku miesiąca przystąpić do jesiennego przeglądu. Czynnikami warunkującymi dobry sierpniowy rozwój jest: młoda plenna matka, odpowiedni zapas pokarmu i umiarkowany pożytek.

Jeśli brakuje pokarmu powinniśmy dokarmiać pszczoły syropem z cukru. Syrop z cukru powinien być sporządzony w stosunku 1:1 to znaczy do 1 kg cukru dodajemy 1 litr wody. W tym czasie podajemy większe porcje nawet 4-5 litrów co kilka dni. Średnio powinno się podać od 12 do 15 kg cukru na jedną rodzinę. Trzeba wiedzieć, że jeśli matka czerwi to jest dostarczany pokarm. Syrop nie powinien być za gęsty, ponieważ szybko odparowuje, wobec czego pszczoły nie mają możliwości ingerowania swoimi enzymami w jego skład. Wtedy sacharoza nie zostaje należycie rozłożona i w czasie zimy taki syrop krystalizuje. Pszczoły zjadając taki pokarm dostają biegunki i chorują na nosemozę. W przygotowaniu syropu ważną rolę odgrywa temperatura. Gotowanie jest szkodliwe, ponieważ w czasie gotowania wydziela się HMF - toksyczny związek (hydroksymetylofurfural). Ponadto gotowany syrop ma tendencję do tworzenia lukru czyli krystalizacji a pszczoły po spożyciu takiego pokarmu chorują na biegunkę. W sierpniu przeważnie panują upały i podany syrop powinien być chłodny. Doświadczeni pszczelarze rozpuszczają syrop w czystej, studziennej lub źródlanej wodzie.

Zaletą dokarmiania pszczół w sierpniu jest to, że do przerobienia cukru będą wykorzystane stare letnie, pszczoły, które skończą żywot we wrześniu lub w październiku i nie doczekają zimy. Młode pszczoły spełnią rolę karmicielek na wiosnę. Pszczoła karmicielką jest tylko jeden raz. Matka pszczela dokarmiona w sierpniu (do 25 sierpnia) przestaje czerwić a pszczoły wygryzione z czerwiu, w 10 dniu mogą dokonać pierwszych oblotów. Dlatego też późne czerwienie jest szkodliwe, gdyż młode pszczoły nie dokonają pierwszych oblotów oczyszczających.

Podczas dokarmiania pszczelarz nie powinien zmieniać układu ramek w gniazdach pszczelich. Pszczoły same wiedzą, co gdzie i kiedy w ulu lokować aby przetrwać zimę. Zadaniem pszczelarza jest dostosowanie wielkości gniazda do wielkości rodzin pszczelich. Gniazdo nie może być ciasne. W jesieni gniazda trzeba ścieśniać poprzez odbieranie rodzinom skrajnych ramek, które nie są obsiadane przez pszczoły. Pozostawienie skrajnych ramek w ulu na zimę spowoduje ich zapleśnienie.

W sierpniu, ponieważ jest ciepło pszczoły powinny mieć wodę w poidełkach.

Korzystne jest obsiewanie poletek facelią, ponieważ kwitnie w 50 dni od zasiania, jest to roślina miododajna i maksymalnie wykorzystana przez pszczoły.

Robert Nasiłowski

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie