Warroza jest groźną chorobą pszczół powodowaną przez zawleczonego z południowo-wschodniej Azji roztocza o nazwie Varroa jacobsoni, który atakuje całe rodziny pszczele (czerw, robotnice, trutnie i matki). Jest to choroba zwalczana z urzędu.

Roztocz żywi się hemolimfą czerwiu i owadów dorosłych. Dorosłe samice Varroa jacobsoni mają ciało owalne, spłaszczone o wymiarach 1,2 x 1,8 mm, barwy od jasnobrązowej do ciemnobrązowej. Ciało pokryte gęstymi, krótkimi szczecinkami. Cztery pary odnóży zakończonych przylgami ułatwia szybkie poruszanie się i przyczepianie do powierzchni pszczół. Aparat gębowy typu ssąco-kłującego ułatwia nakłuwanie ciała owadów i pobieranie z nich hemolimfy. Samce mają barwę białą, są znacznie mniejsze od samic (0,92-0,97 mm) o prawie okrągłej budowie ciała. Giną natychmiast po zapłodnieniu samic. Jaja Varroa jacobsoni są białe, owalne o wymiarach 0,6-0,8 mm. Stały cykl rozwojowy samic Varroa jacobsoni trwa 7-9 dni, a samców 5-6 dni. Jedna samica roztocza może zapoczątkować rozwój 8-11 pokoleń w ciągu sezonu (od rozpoczęcia do zakończenia wychowu czerwiu w rodzinie). Tempo rozwoju pasożytów może być szybsze, nawet 20-krotnie. Stwierdzono, że samice pasożyta chętniej wchodzą do komórek z czerwiem trutniowym niż pszczelim. Jednak część samic wchodzi także do czerwiu pszczelego.

Zmiany chorobowe poszczególnych osobników

Nakłuwanie powłok ciała pszczół przez pasożyta jest szkodliwe. Ułatwia ono narażenie pszczoły na różne bakterie chorobotwórcze. Pasożyt może sam przenosić bakterie chorobotwórcze np. wirusa paraliżu ostrego. Pasożyty żywiąc się hemolimfą poczwarek i dorosłych pszczół przyczyniają się do obniżenia poziomu białek w hemolimfie od 15% do 30% a ubytek kwasów nukleinowych w mięśniach prowadzi do osłabienia osobnika. W związku z utratą hemolimfy dorosłe pszczoły i trutnie giną szybciej niż osobniki wolne od pasożytów. Przy składaniu jaj przez więcej samic (4-6 sztuk) w jednej komórce dochodzi do zaburzeń w rozwoju larwalnym i w efekcie do deformacji ciała dorosłej pszczoły czy trutnia (niedorozwój skrzydeł, odnóży, skrócenie odwłoka). Może nastąpić zamieranie czerwiu.

Przebieg choroby i jej objawy w rodzinie pszczelej

Nasilenie szkodliwego wpływu pasożytów na rodzinę pszczelą zależy od ich liczebności. W pierwszym i w drugim roku zarażenia rodziny pszczelej, choroba ma charakter utajony i zewnętrzne objawy chorobowe są niezauważalne. Zwykle w trzecim roku nie leczonej warrozy widać wpływ porażenia. Pszczoły są zaniepokojone, kręcą się na mostku wylotowym, próbując się uwolnić od pasożyta. W zimie pszczoły zaniepokojone obecnością pasożytów mogą rozluźnić kłąb co staje się przyczyną zamarzania pojedynczych osobników i powoduje osłabienie rodziny pszczelej. Pojawiają się robotnice i trutnie kalekie, niezdolne do lotu i pełzające koło ula. Część czerwiu trutowego i pszczelego zamiera, głównie w komórkach zasklepionych; martwy czerw można znaleźć na dnie ula, na mostku i przed ulem. Przy silnym porażeniu rodziny pszczelej może zamierać czerw otwarty. Osłabione rodziny nie usuwają zamarłego czerwiu, który wówczas przypomina czerw zarażony kiślicą. Osłabione rodziny giną i nie są w stanie wychować nowych pokoleń pszczół. W ciągu zimy duży procent rodzin pszczelich osypuje się całkowicie, a te które przeżyją są osłabione i giną już po pierwszym oblocie.

Zwalczanie warrozy

Warrozę zwalczamy niszcząc pasożyty preparatami chemicznymi oraz mechanicznie - usuwając pasożyty z ula. Preparaty chemiczne niszczą pasożyty znajdujące się na pszczołach i plastrach, nie mogą zabić pasożytów znajdujących się pod zasklepem komórek z czerwiem. Z dostępnych u nas preparatów przeciw warrozie jest Apivarol A i Folbex VA stosowane w postaci dymu oraz preparat Tactic stosowany w postaci oprysku. W Bułgarii jest produkowany lek Varroacidin. Jest to lek podawany w syropie cukrowym, który po spożyciu przez pszczoły trafia do hemolimfy pszczół i czerwiu powodując zabijanie pasożytów. Jest także lek Bayearol współcześnie stosowany, ma on substancję czynną. Chemiczne zwalczanie warrozy trzeba przeprowadzać w trzech terminach: pierwsze wczesną wiosną, drugie latem po odwirowaniu miodu a przed jesiennym czerwieniem, trzeci raz jesienią pod koniec września i w październiku. W praktyce pszczelarskiej do walki z warrozą stosuje się często preparaty pochodzenia roślinnego np.: wysuszone ziele nagietka, chmielu, bagna zwyczajnego, krwawnika pospolitego, lebiodki pospolitej, macierzanki, anyżu, kolendry, wysuszonego korzenia łopianu - wkładając je do podkurzacza można też wkładać smolne drzazgi. Odpadnięte lub odurzone pasożyty trzeba co kilka dni wymiatać. Preparaty pochodzenia roślinnego są mniej skuteczne niż pochodzenia chemicznego ale nie zawierają toksycznych substancji i nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zapobieganie szerzeniu się warrozy w pasiece

Nie można dopuszczać do powstawania rabunków - ule trzeba rozstawiać możliwie rzadko z wylotami ustawionymi tak aby lot pszczół odbywał się bez przeszkód - ule malować na różne kolory rozróżniane przez pszczoły, płaszczyzny pomalowanych uli powinny mieć powłokę matową, a nie błyszczącą. Chorych pszczół nie wywozić z pasieki na tereny wolne od warrozy. Pszczoły towarzyszące zakupionym matkom należy zniszczyć a matkę dokładnie obejrzeć i usunąć ewentualne pasożyty. Schwytane roje trzeba poddać kwarantannie osadzając je do uli z dala od pasieki. Ule należy ustawiać na wysokości 40 cm od ziemi.

Robert Nasiłowski

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie