Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zbożowe klimaty w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zbożowe klimaty w Szepietowie


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Już po raz piąty spotkaliśmy się w Szepietowie, aby poruszyć zagadnienia dotyczące nowoczesnej uprawy zbóż. Konferencję zorganizowaną przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 14 kwietnia zdominował temat doboru i oceny odmian szczególnie pod względem ich zimnotrwałości.

DSC01185

Ostatnie miesiące poważnie dały się we znaki podlaskim rolnikom. Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta, czy ubiegłoroczna susza to tylko dwa z wielu problemów przed jakimi stają obecnie podlascy plantatorzy. Jakby tego było mało zima, której notabene nie było, zdziesiątkowała zasiewy ozimin oraz odsiewane w roku ubiegłym po klęsce suszy plantacje użytków zielonych. Coraz częstsze anomalia pogodowe i zauważalny spadek poziomu wód pozwalają wysnuć wniosek, że przyczyną tych zjawisk są globalne zmiany klimatyczne. Chociaż na nie akurat nie mamy wpływu to możemy starać się do nich dostosować i złagodzić ich negatywne skutki na produkcję roślinną. Rzecz jasna zastosowanie odpowiednich zabiegów  na polu musi być poparte odpowiednią wiedzą. Aby przybliżyć takową wiedzę, popartą dodatkowo analizą bieżącej sytuacji na podlaskich polach, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował wojewódzką konferencję. Głównym zagadnieniem oprócz ogólnie rozumianej nowoczesnej agrotechniki był dobór odmian zbóż przydatnych do uprawy na terenie naszego województwa ze szczególnym uwzględnieniem ich tolerancji na mróz i suszę.

Do udziału w konferencji w charakterze głównych prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików PIB oraz przedstawicieli czołowych firm z branży rolniczej.

DSC01203

Po otwarciu konferencji przez Grzegorza  Mikołajczyka dyrektora PODR w Szepietowie, głos zabrał dr Tadeusz Śmiałowski. Omówił stan przezimowania odmian zbóż w warunkach północno-wschodniej Polski. W drugiej części swojego wykładu Pan doktor zarekomendował odmiany najbardziej polecane do uprawy na terenie naszego województwa oraz skupił się na omówieniu podstawowych błędów przy ich wyborze i agrotechnice. Oczywiście wywołało to ożywioną dyskusję.

DSC01213

Kolejna prelekcja to wystąpienie przedstawicieli firmy INNVIGO BETTER CHEMISTRY, w którym to Panowie Wojciech Zawalich oraz Mariusz Michalski zapoznali nas z zasadami doboru środków ochrony roślin w warunkach czynników stresowych oraz przedstawili szeroką paletę produktową swojej firmy. Następnie głos zabrał Radosław Radulski, który omówił odmiany zbóż o podwyższonej odporności na mróz i przymrozki oraz suszę, wytworzone i rozprowadzane przez Hodowlę Roślin Strzelce. Andrzej Babul dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Białymstoku przypomniał o korzyściach wynikających z regularnego badania gleb, które są absolutną podstawą nowoczesnych technologii uprawy. Prof. dr hab. Danuta Boros przybliżyła w zajmujący sposób zagadnienia dotyczące ziarna różnych odmian i gatunków zbóż  jako źródła składników odżywczych i prozdrowotnych.

Ofertę nawozów dolistnych firmy Intermag przedstawił Grzegorz Tymiński, który został zasypany gradem pytań w związku z dolistnym dokarmianiem roślin ozimych znajdujących się obecnie w większości w złej kondycji. Przedstawiciel SIR – Tomasz Śnieciński, omówił zasady funkcjonowania podlaskiej Sieci Innowacji Rolnictwa oraz możliwości wsparcia w działaniu „współpraca”. Na zakończenie Pani Żamojtuk oraz Andrzej Kolędo przedstawili bogatą ofertę czołowego podlaskiego producenta maszyn rolniczych Metal-Fach.

DSC01191

DSC01225

 

DSC01230

 

DSC01236

DSC01245

DSC01248

DSC01253

Andrzej Markowski

fot. MZ