Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty zbożowe w powiecie łomżyńskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty zbożowe w powiecie łomżyńskim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podczas warsztatów, które odbyły się w Budach Czarnockich w powiecie łomżyńskim w gospodarstwie Jerzego Włodkowskiego 6 czerwca 2014 r. poruszono zagadnienia z tematu „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż”. Zajęcia poprowadził główny specjalista ds. roślin zbożowych Andrzej Markowski.

Fot.1 Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy uzyskali szczegółową wiedzę dotyczącą integrowanej ochrony zbóż, która jest od 1 stycznia 2014 roku wymogiem obowiązkowym. Szczególny nacisk położono na zapoznanie uczestników z progami szkodliwości poszczególnych agrofagów jak również na rozpoznawanie poszczególnych chorób i szkodników. Prowadzący zademonstrował uczestnikom objawy chorób wywołanych przez patogeny jak również skutki żerowania na roślinach poszczególnych szkodników. Na plantacji uczestnicy rozpoznali skrzypionkę. Omówione zostały sposoby zwalczania chorób oraz skutki następcze rozwoju tych patogenów. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali materiały szczegółowo opisujące progi ekonomicznej szkodliwości, opis chwastów występujących w zbożach wytyczne dotyczące stosowania integrowanej ochrony roślin. W ocenie słuchaczy warsztaty były bardzo udane pomimo wietrznej pogody.

Fot.2 Objawy plamistości siatkowej jęczmienia

Fot.3 Skrzypionka i efekty jej żerowania na liściach flagowych

Opracował: Bogusław Święszkowski