Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty zbożowe w powiecie hajnowskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty zbożowe w powiecie hajnowskim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty pt. „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż” odbyły się 09.06 2014r. na plantacji Pana Mikołaja Bołtruczuka z miejscowości Zbucz, gm. Czyże. Organizatorem spotkania był PZDR w Hajnówce. Warsztaty przeprowadził główny specjalista ds. roślin zbożowych z PODR Szepietowo Andrzej Markowski. W warsztatach uczestniczyło 13 rolników, producentów pszenicy, którzy zwalczają choroby grzybowe zbóż. Rolnicy zapoznali się z zasadami integrowanej ochrony roślin obowiązującej od 1 stycznia tego roku, rozpoznawali chwasty, szkodniki, choroby występujące na plantacji. Plantacja była dobrze chroniona, więc mogli rozpoznać pojedynczego szkodnika – larwę skrzypionki i jej żerowanie. Dzień na warsztaty zapowiadał się upalny, ale w trakcie warsztatów nadciągnęła chmura i popadał deszcz dla ochłody. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów i podziękowali za udział w warsztatach.

Fot.1 Wyrównany łan pszenicy, zachwaszczenie zredukowane do minimum, minimalne nasilenie chorób.

Fot.2 Skrzypionka.

                                                                                                           Nina Sacharczuk