Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty zbożowe w gminie Czyże – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty zbożowe w gminie Czyże


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

„Monitoring występowania zagrożeń agrofagami oraz progi szkodliwośći w produkcji zbóż” to temat warsztatów, jaki odbyły się w miejscowości Klejniki, na terenie gminy Czyże w powiecie hajnowskim w dniu 5 czerwca 2017 r. W warsztatach uczestniczyło 10 rolników. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasadami integrowanej ochrony roślin obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku. Wilgotna, zimna z nocnymi przymrozkami wiosna nie sprzyjała w tym roku rozwojowi roślin. Miniony maj też zapisuje się, jako mało sprzyjający rozwojowi roślin. Zimne noce, przymrozki i brak wystarczającej ilości opadów niekorzystnie wpłynęły na rośliny zasiane zwłaszcza na glebach słabych, piaszczystych. Niskie temperatury tylko sprzyjają rozwojowi chwastów, o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. Bez trudu mogli zapoznać się z chwastami występującymi na obrzeżach plantacji żyta i zbóż jarych. Mogli również zaobserwować przebarwienia na zbożach spowodowane chorobami jak i utrudnionym pobieraniem składników pokarmowych ze względu na suszę i niskie temperatury nocą. Uprawy na glebach słabych nie rokują dobrych plonów, o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. Rolnicy z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach i na zakończenie otrzymali materiały na temat progów szkodliwości dla poszczególnych upraw, odmiany zbóż zalecane do uprawy w woj. podlaskim, jak również informację w jaki sposób skorzystać z metodyk integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 Warsztaty zboowe Hajnowka 2017

 

Nina Sacharczuk
st. spec. ds. prod. roślinnej