Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty polowe w powiecie kolneńskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty polowe w powiecie kolneńskim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Gościnna miejscowość Mściwuje położona na terenie gminy Mały Płock należącej do powiatu kolneńskiego była gospodarzem warsztatów polowych „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż”. Warsztaty poprowadzili Andrzej Markowski oraz Wiesław Piekarski, specjaliści ds. produkcji roślinnej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

zdjęcia 026

Pomimo późnej pory i zbliżającego się do końca okresu wegetacyjnego zaobserwowano kilka istotnych patogenów w uprawach, chociaż trzeba przyznać, że nie odnotowania przekroczenia przez nie progów ekonomicznej szkodliwości. Już na pierwszy rzut oka dało się zaobserwować miejscowe zachwaszczenie miotłą zbożową, która na wielu podlaskich polach stanowi dominujący problem zbóż ozimych bieżącego roku. Odnaleziono ślady żerowania wciornastków, skrzypionki oraz ploniarki zbożówki, jednakże ich występowanie można było potraktować jako ciekawostkę i przyczynek do obserwacji, a nie istotny problem. Dzięki stosowaniu zasad integrowanej ochrony na polach nie zaobserwowano chorób grzybowych w ilości stwarzającej zagrożenie dla upraw. Warto nadmienić że sytuacja taka jest wynikiem nie tylko stosowania fungicydów, a przede wszystkim odpowiedniego płodozmianu i agrotechniki oraz korzystania z dobrej jakości materiału siewnego czyli metod hodowlanych walki z patogenami. Po skończonych zajęciach polowych wszyscy jednogłośnie orzekli, że warsztaty w powyższej formie są przydatne i stanowią doskonałą formę dydaktyczną służącą do poszerzenia wiedzy. O celowości takiej formy kształcenia niech świadczy fakt, że każdy z uczestniczących rolników zadeklarował chęć uczestnictwa w podobnym szkoleniu w roku przyszłym, a zatem do zobaczenia za rok.

zdjęcia 028

Wiesław Piekarski