Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty na plantacji zbóż – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty na plantacji zbóż


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Po raz pierwszy na terenie powiatu zambrowskiego odbyły się w dniu 12 czerwca 2014 r. warsztaty na temat: „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż” zorganizowane przez PODR Szepietowo i PZDR Zambrów.

Zlokalizowane zostały w strefie objętej Obszarem Szczególnie Narażonym (OSN) na skażenie wód gruntowych i powierzchniowych oddziaływaniem nawożenia organicznego i mineralnego w miejscowości Wdziękoń Pierwszy, Gmina Zambrów. Plantacje na których odbywały się zajęcia praktyczne należały do rolnika Pana Dariusza Saniewskiego. Uczestnikami byli rolnicy (producenci trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz rolnicy prowadzący tylko produkcję roślinną).

Fot.1 Uczestnicy warsztatów.

Zajęcia prowadził gł. specjalista PODR Szepietowo–Andrzej Markowski.

Zgodnie z Integrowaną Ochroną Roślin uczestnicy zapoznani zostali z chwastami występującymi w zbożach, progami szkodliwości oraz metodami zwalczania. Chorobami zbóż, progami szkodliwości oraz zapobieganiu chorobom i ich zwalczaniu. Szkodnikami zbóż ich zwalczaniu i progami szkodliwości. Wszystkie agrofagi zostały uczestnikom pokazane na plantacji. Uczestnicy otrzymali wykaz zalecanych odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego, adresy i możliwości zaopatrzenia się w dobrej jakości wapno nawozowe. Poinformowani zostali jak korzystać z Internetu przy doborze środków ochrony roślin.

Fot.2 Przytulia czepna-poważny problem w zbożach.

Fot.3 Porażenie mączniakiem liścia podflagowego.

Praktyczne pokazanie na plantacji agrofagów oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania bardzo usatysfakcjonowało uczestników warsztatów.

                                                                                      Tadeusz Lipski