Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stan zbóż ozimych w powiecie siemiatyckim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stan zbóż ozimych w powiecie siemiatyckim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Wysiew zbóż ozimych jesienią 2015r nastręczał wiele problemów od samego początku. Przedłużająca się susza i związany z nią niedobór wody bardzo utrudniał, bądź wręcz uniemożliwiał odpowiednie przygotowanie pola pod zasiewy.

Niektórzy rolnicy, mimo tak niekorzystnych warunków, zdecydowali się jednak na siew w optymalnym terminie. Przesuszona gleba, oraz późniejsze przymrozki i niezbyt wysoka temperatura w pierwszej dekadzie października sprawiły, iż wschody bardzo przedłużały się, trwały nawet do 4 tygodni. Na glebach cięższych gleba była słabo doprawiona, co spowodowało bardzo nierównomierne wschody lub nawet ich częściowy brak. Późniejsze deszcze częściowo polepszyły tą sytuację. W drugiej połowie października warunki były lepsze, spadł deszcz, było cieplej, wschody były szybsze, bardziej wyrównane i wizualnie wyglądały lepiej. W powiecie siemiatyckim siewy zbóż ozimych trwały nawet do pierwszej dekady listopada. Jednak większość pszenic nie weszła w fazę krzewienia, wyjątek stanowiły plantacje bardzo wcześnie zasiane, gdzie można było zaobserwować początek krzewienia.

Bardzo ważną czynnością w takim wypadku będzie pomoc w rozkrzewieniu wiosną, a więc jak najszybsze zastosowanie nawozów azotowych szybko działających np. saletry, saletrzaku, saletrosanu lub innych mających szybko działającą formę azotu.

Pod koniec grudnia zimy ciągle nie ma, temperatura dochodzi nawet do 10°C, wegetacja trwa, rośliny powoli nadrabiają zaległości, wiosna pokaże, czy i jaki wpływ na stan plantacji pszenicy ozimej miała zeszłoroczna susza i opóźnione siewy.

                                                                                              Marek Mędrycki