Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Słomiany nawóz – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Słomiany nawóz


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Słoma jest cennym źródłem makro i mikroskładników oraz podstawowym materiałem do tworzenia próchnicy w glebie, pod warunkiem, że zostanie efektywnie przetworzona.

Rolnicy coraz częściej będą stać przed wyborem, czy lepiej zaorać słomę, czy sprzedać.
W obliczu wzrastających cen nawozów mineralnych warto zwrócić uwagę na wartość nawozową słomy. Dostarcza ona nie tylko wielu składników pokarmowych, ale jest również cennym źródłem substancji organicznej, z której powstaje później próchnica będąca wskaźnikiem żyzności gleby. Zawartość składników pokarmowych w słomie zależy od gatunku rośliny. Spośród składników pokarmowych w słomie najwięcej jest potasu.

Nawożenie słomą może być stosowane pod wszystkie rośliny, z wyjątkiem gleb zakwaszonych o małej aktywności biologicznej. Słoma jako nawóz organiczny wykorzystywana jest głównie w gospodarstwach o profilu roślinnym, bądź posiadających mało inwentarza żywego.
Przeciętnie na obszarze jednego hektara pozostaje około 5 ton słomy zbóż ozimych i  słomy rzepakowej. Słoma zawiera około 90 % suchej masy. Taka ilość słomy dostarcza glebie średnio 30 kg azotu, 12 kg fosforu, 62 kg, potasu, 7 kg magnezu, 17 kg wapnia oraz szereg mikroelementów. Słoma w porównaniu z innymi nawozami organicznymi zawiera dużo suchej masy i węgla, a małe ilości azotu. Stosunek C : N (węgla do azotu) wynosi 80-100 : 1. Dla porównania stosunek C : N w przefermentowanym oborniku wynosi 15-20 : 1. Łatwo dostępny w słomie węgiel stymuluje rozwój mikroorganizmów, które do budowy swego ciała wykorzystują nie tylko azot zawarty w substancji organicznej, ale również azot glebowy lub azot dostarczony w nawozach mineralnych. Proces ten prowadzi do okresowego blokowania azotu (po obumarciu bakterii azot staje się dostępny dla roślin), co w przypadku braku nawożenia azotem prowadzi do spadku plonu.
Aby tego uniknąć, warto wiedzieć, że ze względu na niską zawartość azotu w słomie, należy przyorywać ją razem z dodatkiem azotu w wysokości 6-12 kg na każdą tonę przyoranej słomy. Na glebach lekkich zalecaną ilość azotu można zwiększyć, na ciężkich natomiast obniżyć. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując nawozy azotowe szybko działające np. saletrę amonową, roztwór saletrzano-mocznikowy – RSM lub naturalne – gnojowicę lub gnojówkę. Do prawidłowego rozkładu słomy zbóż na powierzchni 1 ha niezbędne jest zastosowanie około 40 kg N. Taką ilość zabezpieczy 10 m3 gnojowicy świńskiej. Słomę po sprzęcie zbóż najlepiej jest rozdrobnić kombajnem na długość 7-8 cm i równomiernie rozrzucić na całej szerokości roboczej przejazdu kombajnu. Wpłynie to na dokładne wymieszanie słomy z glebą. Z przyoraną słomą do gleby wracają liczne składniki pokarmowe. Najwięcej składników pozostawia słoma rzepaku ozimego i jęczmienia ozimego, najmniejsze zaś – jęczmienia jarego, żyta, pszenicy i pszenżyta.

Przy orkowej technice rozdrobniona słoma powinna być przykryta pługiem podorywkowym na głębokość 8-10 cm. W uprawach powierzchniowych słomę mieszamy z glebą za pomocą agregatu ścierniskowego. Słoma po przyoraniu rozkłada się długo, średnio 200 dni zakładając, że wszystkie zabiegi związane z nawożeniem słomą zostały wykonane poprawnie.

W płodozmianach zbożowych nie zaleca się przyorywać słomy częściej niż raz na 2 lata. Zbyt częste stosowanie słomy jako nawozu może sprzyjać nasileniu porażenia roślin przez grzyby wywołujące choroby podsuszkowe. Korzystny efekt oddziaływania słomy na zawartość próchnicy jest widoczny po kilku latach. Przeciętnie w pierwszym roku rośliny wykorzystują z przyoranej słomy do 40% azotu, 25% fosforu i ponad 50% potasu.

Efektywność nawozowa słomy uzależniona jest od jej rozdrobnienia, równomiernego rozmieszczenia na polu wymieszania z glebą i szybkości rozkładu.

Walentyna Fiedoruk