Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Siewy zbóż ozimych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Siewy zbóż ozimych


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Województwo podlaskie posiada (w stosunku do kraju) gorsze warunki glebowe i klimatyczne. Tym samym okres wegetacji roślin jest na tym terenie krótszy. W związku z tym zaleca się oziminy siać wcześniej. Według Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych optymalne terminy siewu zbóż ozimych na Podlasiu są następujące:
• pszenica ozima (15-25 wrzesień)
• pszenżyto i żyto ozime (10-20 wrzesień)
• jęczmień ozimy (5-15 wrzesień).
W przypadku ich opóźnienia wskazane jest zwiększenie ilości wysiewu o 10%.

Ilość wysiewu danej odmiany w kg/ha obliczamy wg wzoru:

zbo006_1

Iw – ilość wysiewu w kg/ha
n – ilość ziarn w szt./m2
MTZ – masa tysiąca ziarn (g)
w – czystość (%) x siła kiełkowania (%).

zbo006_2

Ilość ziarn na 1 m2 jest uzależniona od gatunku zboża i kompleksu przydatności rolniczej gleby. Na terenie województwa podlaskiego występują następujące kompleksy (w nawiasach podano odpowiadające im klasy bonitacyjne gleb): 2 – pszenny dobry (IIIa i IIIb), 3 – pszenny wadliwy (IVa i IVb), 4 – żytni b. dobry (IIIb i IVa), 5 – żytni dobry (IVb i IVa), 6 – żytni słaby (IVb i V), 7 – żytni b. słaby (VI), 8 -zbożowo-pastewny mocny (IVb i IVa, rzadko IIIb lub IIIa), 9 – zbożowo-pastewny słaby (od IVb do VI). Ustalone przez COBORU normy wysiewu do doświadczeń (które można z powodzeniem stosować w praktyce rolniczej) przedstawia tab 1.

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) z oceną plonowania zbóż ozimych, w roku 2005 do siewu polecane są odmiany:
• pszenica ozima – Kobra Plus, Tonacja, Soraja, Sława, Finezja
• pszenżyto ozime – Kazo, Woltario, Sorento, Fidelio, Witon
• żyto ozime – Bosmo, Fernando F1, Stach F1, Kier, Walet, Rostockie.

W dobry, kwalifikowany materiał siewny będzie można zaopatrzyć się w przedsiębiorstwach nasiennych prowadzących kontraktację na terenie województwa podlaskiego. Przy zakupie rolnik otrzymuje również etykietę, zawierającą dane o wartości siewnej ziarna. Dzięki niej będzie można określić ilość wysiewu w kg/ha dla dowolnej odmiany.

Gatunek zboża
Ilość ziarn w szt./m2 w zależności od kompleksu glebowego
Pszenżyto ozime kompleks glebowy
1,2
3,4,8
5
6
ilość ziarn/m2
350
400
450
500
Żyto kompleks glebowy
1, 2, 3
4, 8
5
6
ilość ziarn/m2
250 (200)*
300 (250)*
350 (300)*
430 (400)*
Pszenica ozima kompleks glebowy
1, 2
3, 4, 8
5
ilość ziarn/m2
450
500
550
Jęczmień ozimy kompleks glebowy
1,2
3,4,8
5,6
ilość ziarn/m2
350
400
450
* liczby w nawiasach oznaczają obsadę dla żyt mieszańcowych (F1)

Opracowano na podstawie:
1. “Dobór odmian do doświadczeń w sezonie 2004/2005”. COBORU Słupia Wielka, 2004
2. Waloryzacja agroekologiczna obszaru Zielone Płuca Polski, woj. łomżyńskie. IUNG Puławy, 1994

Krzysztof Zawojski